top of page

YEŞİL BİNALAR

İÇİN YEŞİL ÜRÜNLER

SERVICES

YEŞİL YAPI MALZEMELERİ ÇALIŞMALARI

LEED ve benzeri bina sertifika sistemleri ürünlere verilen sertifikalar değildir. Ancak günümüzde, inşaat yapanlar tarafından, inşaat malzemesi üretici ve satıcılarına en fazla sorulan sorulardan birisi, ürünlerinin LEED yeşil bina sertifikasını hedefleyen projeler için uygunluğu konusunda bir beyanlarının veya deklarasyonlarının olup olmadığıdır. 


Bilindiği gibi LEED Sertifikası sürecinde yapı üzerinde kullanılan tüm inşaat malzemeleri ve hatta bitkisel ürünlerin LEED puanlarına olumlu veya olumsuz etkileri vardır. LEED Sertifikası için uygun özellikleri olan ürünlerin üreticileri verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile LEED kriterlerini sağladıklarını belgeleyen raporlar ve deklarasyonlar hazırlayarak ürünlerinin LEED’e uygunluğunu ortaya koyarlar. Verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile inşaat malzemelerinin LEED sisteminde puan kazandırma olasılıklarını da belirliyoruz. Ürünlerinizin yeşil performanslarını geliştiriyoruz.


ECOCITY olarak ürettiğiniz veya aracılık yaparak satttığınız inşaat malzemesi ürünlerin LEED ve benzeri yeşil bina kılavuzlarına ve standartlarına uygunluğunu denetliyor, ürünlerinizin LEED ve Yeşil Bina Deklarasyonu’nu sizler için hazırlıyoruz. Bu sayede ürünlerinizin LEED veya diğer sertifikalı yeşil binalarda tercih edilmesini ve kullanılmasını sağlayacaksınız.

 • Boya, vernik ve kaplamalar

 • Alçı panel, alçı ürünleri ve duvar sistemleri

 • Beton, beton ürünleri çelik konstrüksiyon ve çelik inşaat malzemeleri

 • Asma tavanlar ve akustik elemanlar

 • Aydınlatma elemanları ve elektrik sistemleri

 • Ahşap, alüminyum veya çelik, kapı, pencere ve doğramalar

 • Mobilyalar, tekstil ürünleri

 • Yapı sızdırmazlık ürünleri ve yapı kimyasalları, yalıtım ürünleri

 • Seramikler, halılar ve zemin kaplamaları

 • Çatı ve dış cephe elemanları ve tüm inşaat malzemeleri

VOC, Uçucu Organik Bileşik Testleri - Volatile Organic Compound Tests

Yapı malzemelerine yeşil bina sistemlerinde tercih edilmeleri için, VOC yani Volatile Organic Compound / Uçucu Organik Bileşik testleri ve ilgili danışmanlık hizmetleri Avrupa ve ABD normlarına uygun olarak ECOCITY tarafından sunulmaktadır. Verdiğimiz danışmanlık hizmeti ile inşaat malzemelerinin LEED sisteminde puan kazandırma olasılıklarını da belirliyoruz. Ürünlerinizin yeşil performanslarını geliştiriyoruz. Bu performanslardan biri de ürünün içerdiği veya salınım yaptığı VOC değerleridir. Ürettiğiniz veya aracılık yaparak satttığınız inşaat malzemesi ürünlerin LEED kılavuzlarına ve standartlarına uygunluğunu denetliyor, ürünlerinizin VOC Testlerini hazırlıyoruz. Bu sayede ürünlerinizin LEED veya diğer sertifikalı yeşil binalarda tercih edilmesini ve kullanılmasını sağlayacaksınız. VOC testi için örnek ürünler:
• Boya, vernik ve kaplamalar
• Alçı panel, alçı ürünleri ve duvar sistemleri
• Beton, beton ürünleri çelik konstrüksiyon ve çelik inşaat malzemeleri
• Asma tavanlar ve akustik elemanlar
• Aydınlatma elemanları ve elektrik sistemleri
• Ahşap, alüminyum veya çelik, kapı, pencere ve doğramalar
• Mobilyalar, tekstil ürünleri
• Yapı sızdırmazlık ürünleri ve yapı kimyasalları, yalıtım ürünleri
• Seramikler, halılar ve zemin kaplamaları

ISO 14021 Çevre Etiketi - ISO 14021 Eco Label

Ürünlerin çevre ile ilgili beyanlarını ortaya koyan ISO 14021 Tip II Çevre Etiketi tüketiciler için önemli bir tercih sebebidir. Bu standart ürünlerin çevre ile ilgili taşıdıkları tüm özellikleri belirlemektedir. Ayrıca ISO 14021 yeşil binalarda kullanılacak olan ürünler için bina sertifikasyon sistemleri tarafından aranmaktadır. Yeşil bina sertifikasyon sistemi LEED®, sertifikasyona başvuran binalarda kullanılacak ürünlerde ISO 14021 çevre etiketini aramaktadır.  
ISO 14021 Tip II Çevre Etiketi hazırlanması sonrasında ürün ile ilgili ambalaj, etiket, yayın, teknik bülten, reklam, televizyon ve ilanlarda pazarlamada olduğu gibi internet gibi dijital veya elektronik ortamlarda ifadeler veya grafikler gibi kullanılabilmektedir.
Çevre ile ilgili ISO 14021 Tip II Çevre Etiketi’nde kullanılan değerlendirme metodolojisi, ürünleri satın alan kişiler veya muhtemel müşteriler üzerinde iddiaların doğruluğu konusunda güven tesis edecek şekilde açık, şeffaf, bilimsel olarak kanıtlanmış ve dokümante edilmiş olmalıdır.
Ürettiğiniz inşaat malzemeleri dahil tüm ürünlerin ISO 14021 Tip II Çevre Etiketi’ni hazırlıyoruz. Bunun yanında istemeniz üzerine ürünlerinizin LEED® klavuzlarına ve standartlarına uygunluğunu denetliyor, istemeniz halinde ürünlerinizin LEED® Deklarasyonu’nu da sizler için hazırlıyoruz. Bu sayede ürünlerinizin LEED® veya diğer sertifikalı yeşil binalarda tercih edilmesini ve kullanılmasını sağlayacaksınız.
ISO 14021 Terimleri:

 • Geri Dönüştürülmüş Malzeme

 • Ömrü Uzatılmış Ürün

 • Geri Kazanılmış Enerji

 • Geri Dönüştürülebilir

 • Geri Dönüştürülmüş Muhteva

 • Tüketici Öncesi Malzeme

 • Tüketici Sonrası Malzeme

 • Geri Kazanılmış (iyileştirilmiş) Malzeme

 • Azaltılmış Enerji Tüketimi

 • Azaltılmış Kaynak Kullanımı

 • Azaltılmış Su Tüketimi

 • Yeniden Kullanılabilir

 • Yeniden Doldurulabilir

 • Atığı Azaltılmış

 • Sökülebilecek Şekilde Tasarım

 • Kompost Haline Getirilebilir

 • Parçalanabilir Tasarım

EPD, Çevresel Ürün Beyanı - EPD Environmental Product Declaration

Çevresel Ürün Beyanları "Enviromental Product Declarations, EPD" dünyada kabul görmüş bir Tip III eko-etikettir. Çevresel Ürün Deklarasyonları yeşil binalara tedarikçi olabilmek için bir gerek haline gelmiştir. Binaların sürdürülebilirliği ve kalitesi büyük oranda kullanılan malzemelere ve yapı elemanlarına bağlıdır. Yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının düzgün bir sistematikle sınıflandırılması sürdürülebilir binalar için en önemli unsurlardandır. Çevresel Ürün Beyanı "EPD" yapı malzemelerinin ve ürünlerinin çevresel performansı açısından şeffaf ve net bilgiler, bağımsız kontrol edilmiş ve kapsamlı detaylar ortaya koyar. 
Çevresel Ürün Beyanları (EPD’ler) ISO 14025’e göre tanımlanmaktadır. EPD’ler, bir ürünün veya servisin çevre performansını ISO 
ISO 14025‘e göre hazırlanan EPD ürünün yaşam döngüsü, karbon emisyonu ve ekolojik değerlendirilmesindeki gerekli olan bilgilerin temelini teşkil eder ve bu sebeple de binaların sürdürülebilirliğinin belgelenmesinde kullanılır. 
Avrupa Komisyonu EPD’leri, yapı malzemelerinin çevresel performansının açıklanması ve sürdürülebilir binaların sağlıklı temel bilgilere dayandırılması için bir araç olarak tanımlamaktadır. 
Avrupada kullanılan EPD standartları da 2010 yılından başlayarak 2012 yılına kadar sırasıyla çerçeve düzeyinden ürün düzeyine doğru EN 15643 genel Binaların Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi ve Çevresel Performans, EN 15978 Çevresel Performans Değerlendirmesi için EPD kullanımı ve EN 15804 Çevresel Ürün Beyanları şeklinde  yayınlanmış ve kullanıma geçilmiştir.
EPD'ler yaşam döngüsü analizi "LCA" ile değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır. Ticaret odaklı B2B olup Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon değerlerini dikkate alır. 
EPD’lerin hazırlanmasında Ürün Sınıflandırma Kuralları PCR: Product Category Rules temeldir ve yapı malzemelerinin üretiminden kaynaklanan emisyonları, kaynak tüketimi, yaşam döngüsü maaliyetleri sürdürülebilir bir binanın önemli verileridir.
Bu bildirimler, yapı malzemelerinin ve yapı elemanlarının çevresel performansı için bir bilgi sistematiği sunup binaların sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde sağlıklı ve güvenilir bir temel oluşturur.

LCA, Yaşam Döngüsü Analizi - LCA Life Cycle Assessment

ECOCITY, üretici firmalara yaşam döngüsü analizi LCA hizmeti vermektedir. LCA, ürün, proses veya hizmetlerin üretim, kullanım ve yok edilmesi süreçlerindeki çevresel etkilerini belirleyen bir metodolojidir. ECOCITY, LCA çalışmaları ISO 14040 serisini baz almaktadır. ISO metodolojisi aşağıda özetlenmiştir:

 • Amaç, Kapsam ve sistem sınırlarının belirlenmesi

 • Girdi – Çıktı envanterinin hazırlanması

 • Envanter verileri ile oluşabilecek potansiyel çevresel etkilerin değerlendirilmesi

 • Envanter ve etki değerlendirme hesaplama sonuçlarının çalışmanın amacına göre yorumlanması

ISO 14040 ve 14044’e göre Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Çerçevesi ve Uygulamaları ürünün “yaşam döngüsü” boyunca, yani hammaddelerinin doğadan çıkartılıp, nihai atıklarının doğaya döndüğü ana kadar geçirdiği evrelerinin ele alınacağı şekilde üretim ve kullanım faaliyetlerinin çevre üzerindeki toplam etkisinin değerlendirilmesidir.
LCA, teknik olarak üretim süreçlerinin incelenmesiyle, enerji ve malzeme akışlarında şeffaflık ve süreçlerdeki optimizasyon potansiyellerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu sayede ürünün çevresel performansı sayısal olarak ifade edilebilir hale gelmekte ve ürünün tüm süreçleri için yapılan iyileştirme ve optimizasyonlar, kaynakların optimum tüketilmesini ve maliyet tasarrufunu da getirmektedir.LCA çalışması yapılmış olan ürünlerin pazar değerleri artmaktadır.

C2C Ürün Sertifikasyonu - C2C Green Product Declaration

ECOCITY, üretici firmalara Cradle to Cradle (C2C veya Beşikten Beşiğe) ürün sertifikasyonu hizmeti vermektedir. 
Cradle to Cradle dünya çapında geçerli olan, ürünlerin sürdürülebilirliğini ve bunun yanında çevre ve sağlık kriterlerini değerlendiren ürün sertifikasyon sistemidir. Cradle To Cradle Innovation Institute, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmaktadır. C2C kapsamında yapı malzemeleri dahil tüm ürünler 5 kriterde değerlendirilirler. Bu kriterler aşağıdadır:

 1. Material Health: Sağlıklı malzeme kullanımı,

 2. Material Reutilization: Ürün geri dönüşümü,

 3. Renewable Energy: Yenilenebilir enerji kullanımı,

 4. Water Stewardship: Su yönetimi konusu,

 5. Social Fairness: Sosyal sorumluluk

C2C Sertifikalı ürünler bu sınıflandırma sonrasında 5 seviyede değerlendirilmektedir: 

 • Basic: Temel Sertifika

 • Bronze: Bronz Sertifika

 • Silver: Gümüş Sertifika

 • Gold: Altın Sertifika

 • Platinum: Platin Sertifika 

C2C'nin temel amacı sağlığa ve dünyaya zararsız malzeme üretimidir. 
Üretim sırasında ortaya çıkan atık oluşumunun azaltılması, düşük veya yenilenebilir enerji kullanımı, üretimdeki suyun korunması, çevceci bir üretim sürecinin oluşturulması diğer amaçlardır. 
C2C sertifikasının ürünleri;

 • Kullanımı yasaklı olan kimyasal maddeleri ihtiva etmeyen,

 • Ürün bileşenleri endüstriye ve doğaya geri döndürülebilen,

 • Yeşil, yenilenebilir veya offset enerji kaynaklarından enerji kullanan veya kendisi üreten,

 • Ürünlerin üretim tesislerinde su kalite kriterlerine uygun kullanım ve deşarj yapılan,

 • Üretim firmasının çevreci özelliklerinin olduğu, inovatif sosyal projelerle çalışanlarına, yerel ekonomi ve halka fayda sağlayan

 • Ürün tedarik zincirinde sosyal faktörlere önem veren şekildedir.

C2C sertifikalı ürünler, LEED yeşil bina derecelendirme sisteminin LEED V4 2014 sisteminde sürdürülebilir malzeme kategorilerinde önemli tercih sebebidir. ECOBUILD, üretici firmaların ürünlerine C2C sertifikası alması yolunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

GRI, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması - GRI Sustainablity Reporting

ECOCITY şirketlere GRI formatında Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması danışmanlık hizmeti sunmaktadır. 70’li yıllardan beri dünyanın gündeminde olan çevre problemlerine çözüm arayışı olan Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio,1992) çerçevesinde sürdürülebilir kalkınmanın ana unsurları olarak tanımlanan; 
• Ekonomik, 
• Çevresel ve 
• Sosyal sürdürülebilirlik 
kavramlarının somutlaştırılması ve kurumlar tarafından uygulamaya konulmasının bir aracı olarak GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması kullanılmaya başlanmıştır. Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması, uluslararası şirketlerin yerel paydaşları ve uluslararası yatırımcılarına karşı sorumluluklarını karşıladığını göstermek için başvurdukları bir araç olmaktan çıkıp, yerel şirketlerin de devlet ve sivil toplumlar nezdindeki iletişimlerini şeffaflaştırmalarının bir aracı haline gelmiştir.
Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması LEED Sertifikasyon Sisteminde En Geniş İçerikli Yeşil Malzeme Kriteridir. Bu nedenle yapı malzemesi üreticisi olan firmaların mutlaka GRI raporlamaları yapmaları gereklidir. LEED V4 2014 Sertifikasyon Sistemi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamalı üreticilerin ürünlerine puan vermektedir. 
Öncelikleri ise:
• Uzun vadeli ekolojik sorumluluğu haiz arazi kullanım taahhüdü,
• Hammadde çıkartılması ve imalat esnasındaki çevresel zararların azaltılması taahhüdü,
• Sorumlu kaynak kullanım kriterleri odaklı geçerli standart ve programların gönüllü olarak karşılanması taahhüdü.
GRI Raporlaması LEED Sertifikasyonunda puan getirmektedir ancak sadece bu kadar değildir:
• Şirketlerin uluslar arası arenada kredibilitelerini ortaya koyabilmelerini sağlar.
• Uzun dönemli kârlılığın, sosyal adalet ve çevrenin korunması ile birlikte yürütülebilmesinin teminini sağlar.
• Organizasyonların hedef koyma, performanslarını ölçme ve faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak için gereken değişimi yönetebilmelerinin teminini sağlar.
• Uluslararası mutabakatla geliştirilmiş yayma ve ölçme maddeleri (disclosure aspect, indicator) sayesinde sunulan bilginin erişilebilir ve karşılaştırılabilir olmasının teminini sağlar.
Görülmektedir ki, GRI salt bir rapor yazım ve beyan işi/işlemi değildir. Kurumların yönetim sistemlerinin sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yeniden tanımlanması ve orta ve uzun vadeli toplumsal ve kurumsal gerçeklerin önem seviyesine göre etkileşim içerisinde kısa vadeli periyotlarda (örneğin yılda bir) arasının bulunması sürecidir.
GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik raporlaması, kurumların performanslarını ölçme, açıklama yapma ve iç ve dış paydaşlara karşı sorumlu olarak beyan etme uygulamasıdır. 
Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamasının Faydaları:
• LEED V4 2014 Sertifikasyon Sistemi Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlamalı üreticilerin ürünlerine puan vermektedir.
• Raporlama yaparak sürdürülebilirlik konusundaki şirket politikası kamuya beyan edilmektedir.
• Şirket kurumsal olarak güven sağlamaktadır.
• Şirketin çevreye karşı olan sorumluluğu tüm çevreci gruplara beyan edilmektedir. 
• Uluslararası alanda şirket cari değeri artmaktadır.
• Kamuoyunda şirket imajına olan algı yönetimi yapılmaktadır.
• Şirketin sektöründeki diğer şirketlerden olumlu olarak ayrışması sağlanmaktadır.
• GRI Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu şirketin gelecek perspektifini ortaya koymakta, yönetim modellerine girdi oluşturmaktadır.

Kurumsal Yaşam Döngüsü Analizi - LCA Life Cycle Assessment for Establisments

Yapılan her türlü faaliyet doğada iz bırakır. İşletmeler ürün ve hizmet üretirler. Kurumsam Yaşam döngüsü değerlendirmesi raporlaması ISO 14072 standardına göre yapılan bir ürünün, servisin veya hizmetin beşikten mezara kadar ortaya çıkan tüm etkilerinin değerlendirildiği, analiz edildiği ve raporlandığı çalışmadır. Firmanın ürettiği ürünün veya hizmetin LCA çalışması sonucunda birim başına ortaya çıkan çevresel etkiler ISO metodolojisine uygun olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaplamalar özel firmalar için yapılabileceği gibi, kamu kurumları için de hesaplanabilir ve kamu hizmetleri için önemli verileri oluşturur.

Please reload

bottom of page