top of page

EĞİTİM PROGRAMLARII

24

YEŞİL BİNA VE YEŞİL ŞEHİRCİLİK EĞİTİMLERİ

SÜRÜDÜRLEBİLİR ŞEHİRCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARI

Yeşil şehircilik farklı disiplinlerde uzmanlıklar gerektirmektedir.

Yerel yönetimlerin ve proje uygulayıcılarının planlama ve uygulama birimlerinin yeşil şehircilik konusunda eğitim alması planların başarısını arttırmakta ve yerel yönetimlerin uluslararası normlara ulaşmasını sağlamaktadır.

 

ECOCITY, yeşil şehircilik ile ilgili tüm disiplinlerde kurumlara yönelik eğitim programları düzenlemektedir. ECOCITY, yeşil şehircilik, yeşil bina, yeşil yapı malzemeleri, iklim değişikliğine uyum gibi konu başlıklarında merkezi idare ve birimleri, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına eğitim programları sağlamaktadır.

Eğitim Programları:

  • Yeşil Bina Tasarımı ve Uygulaması Eğitim Programı

  • Yeşil Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Tasarımı ve Uygulaması

  • Yeşil Şehircilik Eğitim Programı

  • Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri ve Politikaları

  • İklim Değişikliği Uyum Planları Eğitim Programı

  • Yeşil Kentsel Altyapı Projelendirme ve Uygulama Eğitim Programı

Eğitim programları ile ilgili olarak rezervasyon ve fiyat için lütfen iletişime geçiniz.

bottom of page