top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK FİNANSMANI

23

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK FİNASMANI

SÜRÜDÜRLEBİLİR ŞEHİRCİLİK FİNANSMANI

“Yeşil Ekonomide Finansman Fırsatları” her geçen gün artmaktadır. Sürdürülebilirliğin finansmanı alanındaki çalışmalar yerel yönetimlere önemli açılımlar sağlamaktadır. Bu konu iklim değişikliğine uyum politikaları bağlamında tüm dünyada ayrı bir uzmanlık alanı olarak oraya çıkmıştır.

Şehirler için iklim değişikliğine uyum sağlamak, düşük emisyonlu kalkınma oluşturmak beklenmeyen giderleri de beraberinde getirmektedir. Yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kaynak verimliliği gibi yatırımların desteklenmesine esas alan finansman modelleri gereklidir.

Sürdürülebilirliğin finansmanı alanında ulusal ve uluslararası kaynak emini önemli bir araştırma konusudur. Kuruluşlarca desteklenecek projeler konusunda çok net kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterleri sağlamak için yerel yönetimler mutlaka uzmanlardan danışmanlık hizmeti satın almalıdır.

 

Dünya finansman kaynaklarının%80’i sürdürülebilirlik yatırımlarından oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik portföyü iklim değişikliği nedenli artan talep neticesinde her geçen gün büyümektedir. Yenilikçi projelere ve fırsatlara odaklanmış binlerce fon ile ilgili gider ve fayda oranlı çalışmalar yapılmalıdır. 

 

Yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve sosyal yatırımlar gibi temalardaki finans portföyü, yatırımcılara yeşil/sürdürülebilir fonların doğru projelere aktarılacağını kuvvetli mesajlarla vermektedir. 

 

Kamu İçin Yeşil Projelere Finansman Kaynakları

Kamu yatırımcıları, iklim risklerini fırsata dönüştüren projelere öncelik vermektedir. Pek çok büyük yatırımcı, portföylerini yeşil ekonomi alanına yönlendirmektedir. Dünyada finans kaynakları sürdürülebilir olmayan yatırım projelerinden çekilmektedir.

Sürdürülebilirlik portföyünü güçlendiren ve sağladığı kaynakları hangi alanlarda değerlendirdiğini şeffaf şekilde raporlayan kuruluşlar için bu alanda büyük potansiyel vardır. 

 

ECOCITY, en başta yerel yönetimler olmak üzere sürdürülebilir şehircilik projeleri için finasman modelleri, uluslarası ve yerel fırsatlar, proje fonları oluşturma bağlamında araştırmalar ve uygulamalar yapmaktadır.

bottom of page