top of page

YEŞİL ŞEHİRLER GELECEĞİMİZDİR

11

YEŞİL ŞEHİRCİLİK LEED FOR CITIES 

SERTİFİKASI

YEŞİL ŞEHİRCİLİK ÇALIŞMALARI

ECOCITY, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Tasarım Merkezi, kentsel sürdürülebilirlik bilgisini yeşil şehircilik için her boyutta geliştirmeyi, sürdürülebilir politika ve teknolojilerin şehir planlarına nasıl aktarılabileceğini keşfetmeyi ve projelerle tasarlamayı amaçlamaktadır. LEED Yeşil Şehir Sertifikası ise şehirlerin yeşil performansını ölçmek ve karşılaştırmak için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır. Şehirlere verilen şu an için tek yeşil şehircilik sertifikası olan “LEED for Cities”, şehirdeki insanların yaşam kalitesini yükseltmek için şehir planlanma ve yönetim anlayışını yeşil şehircilik normlarında değiştirmektedir. ECOCITY, sürdürülebilir şehircilik için önemli bir rehber olan LEED for Cities sisteminde şehir performanslarını değerlendirmekte, sertifikaya bağlamaktadır.

LEED Yeşil Şehir Sertifikası, şehir genelinde veya ilçe/mahalle düzeyinde sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için bir çerçeve sunmaktadır. LEED for Cites Yeşil Şehir Sertifikası, şehirlerin doğal sistemler, enerji, su, atık, ulaşım ve yaşam kalitesine katkıda bulunan diğer birçok faktör için sorumlu, sürdürülebilir ve yeşil planlar geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu anlamıyla yeşil şehircilik için rehber ve aynı zamanda bir ölçüm aracıdır.

Dünyadaki bir çok önde gelen büyük şehir İklim Değişikliğine Adaptasyon Planı yapmak durumundadır. LEED Yeşil Şehircilik Çerçevesi iklim değişikliğine adaptasyon planları için de en kapsayıcı programa sahiptir. LEED Yeşil Şehir Sertifikası normlarına uygun şehirler, insanların yaşamayı sevdikleri, sağlıklı ve sürdürülebilir yerler olarak tanımlanmaktadır. Bugün dünya yaşanabilir kentler sıralamasına baktığımızda ilk 5 şehrin yeşil şehircilik normlarını sağladıkları, sürdürülebilir bir planlama anlayışına sahip oldukları ve iklim değişikliğine adaptasyon önlemlerini aldıkları görülmektedir.

LEED Yeşil Şehir Sertifikalı şehirler sürdürülebilirliği ve hatta daha fazlasını içerirler: 

 • Yüksek yaşam kalitesi 

 • Yüksek sağlık standartları 

 • Gelişmiş ekonomi ve refah 

 • Toplumsal eşitlik 

 • Gelişmiş ve kaliteli ulaşım olanakları, 

 • Güvenlik ve yüksek erişim 

 • Kaliteli ve yüksek standartta eğitim 

 • İklim değişikliğine dayanıklı altyapı sistemleri

 • Yeşil, akıllı ve verimli enerji sistemleri bunlardan bazılarıdır. ​

ECOCITY, şehirlerimizin İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları, Şehir Sera Gazı Emisyonu Envanteri, Şehir Enerji Verimliliği, LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası ve LEED ND Yeşil Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanları Sertifikası konularında Şehir ve Bölge Plancısı profesyonel kadrolarıyla araştırmalar yapmakta ve hizmet sunmaktadır.

LEED for CITIES YEŞİL ŞEHİR SERTİFİKASI

LEED for CITIES YEŞİL ŞEHİR SERTİFİKASI

Videoyu Oynat

LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası Yerel Yönetimlere Hangi Kazanımları Sağlıyor?

Yerel yönetimler LEED Yeşil Şehir Sertifikası rehberi eşliğinde mevcut durumlarını değerlendirebiliyor, sera gazı emisyonlarını ölçüp deklare edebiliyor ve gelecek faaliyetlerini şehirlerinin yeşil şehir normuna ulaşması için planlıyorlar.

 • LEED for Cities rehberleri ile şehrin, iklim değişikliğine uyum ve yeşil şehircilik konusundaki mevcut durumu uluslararası standartlarda değerlendirilebiliyor.

 • LEED for Cities Rehberleri ile şehrin iklim değişikliğine uyum ve yeşil şehircilik konusundaki eksikleri belirlenebiliyor ve bunlara karşı uluslararası normlarda alınması gereken tedbirler oluşturuluyor.

 • Şehirdeki uzun vadeli üst ölçekli plan kararları ve yeni planlarda alınması gerekli tedbirler, İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı ve Yeşil Şehircilik kriterlerine göre belirleniyor.

 • Şehirler  sera gazı emisyonlarını ölçebiliyorlar ve bu sayede karbon azaltım politikalarını, hangi eylem planı ile buna erişebileceklerini ve hatta şehir için gelecekteki sıfır karbon hedeflerini oluşturuyorlar. Bugün Berlin, Sidney, Chicago gibi bir çok dünya metropolü 2050 yılında karbon sıfır şehir olma hedefini açıklamışlardır.

 • Yeşil Şehircilik Projeleri, Şehir Emisyonlarının Uluslararası Normlarda Hesaplanması ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları gibi konularda mutlaka uzman ve yetkin ve Şehir ve Bölge Planlama Uzmanlığına sahip danışman kadrolar ile çalışılmalıdır. LEED for Cities şehircilik politikaları geliştirilmesi gerekli bir uzmanlık alanıdır.

 • ECOCITY, Yeşil Şehircilik ve İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planları, Sera Gazı Emisyonu Envanteri konusunda ülkemizdeki en tecrübeli ekibe sahiptir.

Şehir İçin Mevcut Durum Analizi Çalışması

Şehrin İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı ve Yeşil Şehircilik ilkelerine uygun planlanması için öncelikle şehrin mevcut durumunun; 

 • Doğal Sistemler, Ekoloji ve İklim

 • Ulaşım ve Kentsel Arazi Kullanımı

 • Su Verimliliği

 • Enerji ve Sera Gazı Emisyonları

 • Yapı Malzemeleri ve Kaynak Kullanımı

 • Şehirdeki Yaşam Kalitesi

 • İnovasyon ve Bölgesel Öncelikler konularında değerlendirme ve öneri raporu yapılmalıdır.

İklim Değişikliği Eylem Planı

Mevcut verilerin ışığında, 7 temel konu başlığında şehirde alınması gerekli olan tüm önlemler İklim Değişikliğine Uyum ve Yeşil Şehircilik Eylem Planı ve Fizibilitesi ile ortaya koyulmaktadır. Söz konusu hedefler ve sağlanan performans şehirde yaşayanların, tüm başlıklarda yaşam kalitesini arttırırken aynı zamanda şehrin konumunu yükseltmekte ve dünyadaki marka değerini oluşturmaktadır. İklim Değişkiliğine Uyum ve Yeşil Şehircilik Eylem Planı ile şehrin LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası alması sağlanmakta, şehir dünyaya bir marka şehir olarak tanıtılmaktadır. Yeşil şehircilikle ilgili yapılan planlama şehirdeki tüm planlarada yeşil şehircilik vizyonunu beraberinde getirmektedir.

bottom of page