top of page

YEŞİL KENTSEL DÖNÜŞÜM

VE YÖNETİŞİM

12

YEŞİL KENTSEL DÖNÜŞÜM VE

LEED ND SERTİFİKASI

YEŞİL KENTSEL

DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM

ECOCITY, şehirlerin en önemli konularından olan yenileme ve gelişme yaklaşımına yeşil şehircilik boyutunda katkı sağlamaktadır. Yeşil kentsel dönüşüm planlaması ile dönüşüm ve gelişim alanlarında enerji verimli, sağlıklı ve her boyutu ile çevreye düşük etki yapmak mümkündür. ECOCITY, yeşil kentsel yenileme ve gelişme alanları için araştırma ve projelendirme yapmaktadır. 

İmar planları için gerekli olan tüm disiplinlerde projelere veri olan araştırmalar yapılmakta, sonrasında yeşil kentsel dönüşüm ve gelişme projeleri uluslararası standartlarda gerçekleştirilmektedir. ECOCITY, disiplinler arası çalışma gurupları ile LEED ND yeşil kentsel dönüşüm normlarını tasarımlarında uygulamaktadır.

LEED for CITIES YEŞİL ŞEHİR SERTİFİKASI

LEED for CITIES YEŞİL ŞEHİR SERTİFİKASI

Videoyu Oynat

ECOCITY, LEED ND for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikası hizmetlerine uygun plan ve projeler gerçekleştirebilmekte, ekibinde LEED AP ND uzmanlar bulunmaktadır. ECOCITY, Dünya’nın “Yeşil Şehirciliğe” getirdiği en yeni standartlar LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu için çok boyutlu planlama yaklaşına sahiptir.

 

Türkiye ve gelişmekte olan bölge ülkelerinin en önemli şehircilik konusu daha sağlıklı, daha enerji verimli ve daha çevreci yerleşim yerleri inşa edilmesidir. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri sürekli büyüyen ülkemizin önündeki en önemli şehircilik konusu, sunduğumuz LEED for Neighborhood Development - Kentsel Dönüşüm/Gelişim Alanları Sertifikasyonu Danışmanlığında yapılan planlar ile aşılabilmektedir. LEED ND rehberlerinin amacı şehirlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini arttırmak, enerji verimliliği sağlamak ve düşük çevresel etkiye sahip bir şehircilik oluşturmaktır. ECOCITY, bu amaca ulaşmak için, Akıllı Büyüyen, Yeni Kentleşme Stratejilerini Uygulayan ve Yeşil Binalardan Oluşan Kent Parçaları/Mahalleler yaratır.

ECOCITY'nin Uyguladığı Stratejiler

1. Akıllı Büyüme (Smarth Growth)
İyi planlanmış, açık (yeşil) alanları ve tarım topraklarını koruyan, toplumları canlandıran, satın alınabilir ve farklı çeşitlerde konutlar tasarlayan ve daha fazla ulaşım seçeneği sunan büyüme/gelişme anlamına gelir.
2. Yeni Kentleşme (New Urbanism) 
Kompakt ve yürünebilir mahalleler, karma kullanımlı kent parçaları, güçlü cadde-sokak ağları, yeterli yoğunluk, bina tasarımlarında insan ölçeği vurgusu, her gelir grubundan insana hitap edecek olan konut tipolojisi ve bölge planlama yaklaşımını benimseyen bir kentleşme modelidir.
3. Yeşil Binalar ve Altyapılar (Green Buildings & Infrastructures)
Kendi enerjisini kendisi üreten konutlar ve mahalleler, daha az enerji tüketen çevre dostu, sürdürülebilir altyapı, peyzaj ve ulaşım sistemleri ile örülü kent parçalarını kapsar.

 

Yeşil Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Farklar

  • Daha Sağlıklı Bir Toplum

  • Daha Temiz Bir Çevre ve

  • Daha Güçlü Bir Ekonomi oluşturmasıdır.

bottom of page