top of page

ŞEHİRLERDE 

YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ

15

YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ VE ENVISION SERTİFİKASI

YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ

Yeşil şehirciliğin önemli bir alt başlığı yeşil altyapı sistemleridir. Yeşil altyapı sistemleri sayesinde şehirlerde toplumun benimsediği, çevreye daha az etki yapan, ekonomiyi canlandıran, çevreyi koruyan malzemelerden yapılmış, daha az enerji tüketen, yenilenebilir enerjiyi kullanan, inşaatında ve kullanımında toz ve gürültü gibi çevresel etkileri minimize eden altyapı yatırımlarının gerçekleşmesi mümkündür. Yeşil altyapılar, şehirlerin en önemli problemlerinden olan iklim değişikliğine uyumu ve dayanıklılığı konusunda önemli avantajlar oluşturmaktadırlar. ECOCITY, yeşil altyapı sistemleri konusunda araştırma ve proje uygulamaları gerçekleştirmektedir.

Envision Yeşil Altyapı Sertifikası Nedir?

Envision™ Dünyada en geçerli Yeşil Altyapı Sertifikasyon Sistemidir. İş merkezi, konut ve benzeri bina inşaatları dışında toplumun ihtiyaçları için birçok altyapı projesi inşaa edilmek zorundadır. Bu altyapıların başlıcaları, yol, köprü, demiryolu, baraj, boru hattı, tünel, kentsel ulaşım ve metro gibi altyapılardır. Altyapı projelerinin, çevreye duyarlı, ekonomik, sağlıklı, katılımcı olmasını hedefleyen Envision™ derecelendirme sistemi gönüllü bir sertifikasyon sistemidir. ECOBUILD, Envision™ Denetleyici yetkisine sahiptir. 

Hangi Projeler Envision Yeşil Altyapı Sertifikası Alabilir?

Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikası yeşil hedefi olan;

  • Yol Projeleri,

  • Köprüler,

  • Demiryolu Hatları ve İstasyonları,

  • Metro ve Hafif raylı Sistemler,

  • Boru Hattı Projeleri,

  • Tüneller,

  • Her Türlü Enerji Üretim Tesisleri

  • Fabrika Üretim Tesisleri

gibi altyapı projelerini yeşil performansına göre sertifikalayan bir sistemdir.
 

Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikası, ISI-Institute for Sustainable Infrastructure ve Harvard University Zofnass Program tarafından geliştirilmiştir ve ISI tarafından verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İnşaat Mühendisleri Odası, Amerika Mühendislik Firmaları Konseyi ve APWA tarafından kurulmuş olan ISI-Institute for Sustainable Infrastructure, Washington merkezli bir kuruluşdur. 2019 Ocak ayı itibariyle Envision™ 3.0 sertifikasyon süreci başlamıştır.
ECOBUILD, Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikasyonu Yetkili Sağlayıcısı olarak her türlü altyapı projesinin sertifikalanması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Envision™ Projelerde Aşağıdaki Konuları İnceler.

 

İklim ve Risk

Envision™ Yeşil Altyapı Derecelendirme Sistemi 5 ana boyutta altyapı projelerini değerlendirmektedir. 

İklim ve Risk boyutu, altyapı projelerinin iklim değişikliğine karşı olan hassassiyeti ve gelecekteki iklim değişikliğinden kaynaklanan altyapı risklerini yöneten ve performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinin sera gazları ve hava kirleticileri salınımı minimizasyonu, ısı adası etkisi yönetimi, uzun vadeli iklim adaptasyonu konularına olan yaklaşımı incelenmektedir. ​

 

Hayat Kalitesi

Hayat Kalitesi boyutu inşa edilen altyapının insanların hayat kalitesini nasıl etkilediğini ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride altyapı projesinin çevresindeki topluma gelişme ve büyüme açısından nasıl etki ettiği incelenir. Bunun yanında projenin çevresindeki topluma en düşük negatif etkiyi yapması hedeflenir. 

Altyapı projeleri toplutaşım hatlarına yakın olmalı, toplutaşım ile etkileşime girmelidir. Hayat Kalitesi boyutu altyapı projelerinde yerel işgücünün kullanılmasını inceler. 

Doğal Hayat

Doğal Hayat boyutu, doğal hayatın korunmasını hedefleyen ve projelerin ve altyapı inşaatlarının doğal hayatı koruma performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı inşaatlarının hassas coğrafi bölgelere, tarımsal üretim alanlarına, rekreasyon alanlarına, biyolojik çeşitliliğe, toprak kaynaklarına, sulak alanlara ve yüzey suyuna, yağmur suyuna ve su kirliliğine olan yaklaşımı incelenmektedir. ​

Kaynak Kullanımı

Kaynak Kullanımı boyutu, doğal kaynakların altyapı inşaatları ve işletmesinde kullanım performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinde kullanılan malzemelerin yaşam döngüsü analizi LCA, yerel malzemelerin kullanımı, sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, taze su ve içme suyu kullanımı konuları incelenmektedir. ​

 

Altyapı Projelerinde Liderlik

Liderlik boyutu, inşa edilen altyapının diğer sistemlerle olan sinerjisinin nasıl oluştuğunu ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinin çevresindeki toplumda yer alan tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, uzun vadeli izleme ve bakım planlarının olması, projenin faydalı ömrünün uzatılması ve altyapıların sürdürülebilirlik yönetim sistemi konuları incelenmektedir.

bottom of page