ŞEHİRLERDE 

YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ

15

YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ VE ENVISION SERTİFİKASI

YEŞİL ALTYAPI SİSTEMLERİ

Yeşil şehirciliğin önemli bir alt başlığı yeşil altyapı sistemleridir. Yeşil altyapı sistemleri sayesinde şehirlerde toplumun benimsediği, çevreye daha az etki yapan, ekonomiyi canlandıran, çevreyi koruyan malzemelerden yapılmış, daha az enerji tüketen, yenilenebilir enerjiyi kullanan, inşaatında ve kullanımında toz ve gürültü gibi çevresel etkileri minimize eden altyapı yatırımlarının gerçekleşmesi mümkündür. Yeşil altyapılar, şehirlerin en önemli problemlerinden olan iklim değişikliğine uyumu ve dayanıklılığı konusunda önemli avantajlar oluşturmaktadırlar. ECOCITY, yeşil altyapı sistemleri konusunda araştırma ve proje uygulamaları gerçekleştirmektedir.

Envision Yeşil Altyapı Sertifikası Nedir?

Envision™ Dünyada en geçerli Yeşil Altyapı Sertifikasyon Sistemidir. İş merkezi, konut ve benzeri bina inşaatları dışında toplumun ihtiyaçları için birçok altyapı projesi inşaa edilmek zorundadır. Bu altyapıların başlıcaları, yol, köprü, demiryolu, baraj, boru hattı, tünel, kentsel ulaşım ve metro gibi altyapılardır. Altyapı projelerinin, çevreye duyarlı, ekonomik, sağlıklı, katılımcı olmasını hedefleyen Envision™ derecelendirme sistemi gönüllü bir sertifikasyon sistemidir. ECOBUILD, Envision™ Denetleyici yetkisine sahiptir. 

Hangi Projeler Envision Yeşil Altyapı Sertifikası Alabilir?

Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikası yeşil hedefi olan;

  • Yol Projeleri,

  • Köprüler,

  • Demiryolu Hatları ve İstasyonları,

  • Metro ve Hafif raylı Sistemler,

  • Boru Hattı Projeleri,

  • Tüneller,

  • Her Türlü Enerji Üretim Tesisleri

  • Fabrika Üretim Tesisleri

gibi altyapı projelerini yeşil performansına göre sertifikalayan bir sistemdir.
 

Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikası, ISI-Institute for Sustainable Infrastructure ve Harvard University Zofnass Program tarafından geliştirilmiştir ve ISI tarafından verilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri İnşaat Mühendisleri Odası, Amerika Mühendislik Firmaları Konseyi ve APWA tarafından kurulmuş olan ISI-Institute for Sustainable Infrastructure, Washington merkezli bir kuruluşdur. 2019 Ocak ayı itibariyle Envision™ 3.0 sertifikasyon süreci başlamıştır.
ECOBUILD, Envision™ Yeşil Altyapı Sertifikasyonu Yetkili Sağlayıcısı olarak her türlü altyapı projesinin sertifikalanması konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Envision™ Projelerde Aşağıdaki Konuları İnceler.

 

İklim ve Risk

Envision™ Yeşil Altyapı Derecelendirme Sistemi 5 ana boyutta altyapı projelerini değerlendirmektedir. 

İklim ve Risk boyutu, altyapı projelerinin iklim değişikliğine karşı olan hassassiyeti ve gelecekteki iklim değişikliğinden kaynaklanan altyapı risklerini yöneten ve performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinin sera gazları ve hava kirleticileri salınımı minimizasyonu, ısı adası etkisi yönetimi, uzun vadeli iklim adaptasyonu konularına olan yaklaşımı incelenmektedir. ​

 

Hayat Kalitesi

Hayat Kalitesi boyutu inşa edilen altyapının insanların hayat kalitesini nasıl etkilediğini ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride altyapı projesinin çevresindeki topluma gelişme ve büyüme açısından nasıl etki ettiği incelenir. Bunun yanında projenin çevresindeki topluma en düşük negatif etkiyi yapması hedeflenir. 

Altyapı projeleri toplutaşım hatlarına yakın olmalı, toplutaşım ile etkileşime girmelidir. Hayat Kalitesi boyutu altyapı projelerinde yerel işgücünün kullanılmasını inceler. 

Doğal Hayat

Doğal Hayat boyutu, doğal hayatın korunmasını hedefleyen ve projelerin ve altyapı inşaatlarının doğal hayatı koruma performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı inşaatlarının hassas coğrafi bölgelere, tarımsal üretim alanlarına, rekreasyon alanlarına, biyolojik çeşitliliğe, toprak kaynaklarına, sulak alanlara ve yüzey suyuna, yağmur suyuna ve su kirliliğine olan yaklaşımı incelenmektedir. ​

Kaynak Kullanımı

Kaynak Kullanımı boyutu, doğal kaynakların altyapı inşaatları ve işletmesinde kullanım performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinde kullanılan malzemelerin yaşam döngüsü analizi LCA, yerel malzemelerin kullanımı, sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, taze su ve içme suyu kullanımı konuları incelenmektedir. ​

 

Altyapı Projelerinde Liderlik

Liderlik boyutu, inşa edilen altyapının diğer sistemlerle olan sinerjisinin nasıl oluştuğunu ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinin çevresindeki toplumda yer alan tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, uzun vadeli izleme ve bakım planlarının olması, projenin faydalı ömrünün uzatılması ve altyapıların sürdürülebilirlik yönetim sistemi konuları incelenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi projelere Envision Sertifikası alınabilir?


Envision yeşil altyapı sistemleri için verilen bir sertifikadır. Bu nedenle özellikle altyapı olarak kabul edilen tüm projelerde uygulanabilir. Enerji Yatırımı Projeleri Jeotermal Enerji Üretimi Tesisleri Hidroelektrik Enerji Santralleri Termik Enerji Santralleri Rafineriler Rüzgar Enerjisi Santralleri Güneş Enerjisi Santralleri Su Altyapısı Projeleri İçme Suyu İsale Boru Hatları Su Arıtma Tesisleri Su Depolama Merkezleri Taşkın Kontrol Yapıları Yağmur Suyu Yönetim Yapıları Atık Pojeleri Katı Atık Ayrıştırma ve Depolama Tesisleri Geri Dönüşüm Tesisleri Tehlikeli Atık Toplama ve Transfer Merkezleri Ulaşım Projeleri Metro ve Hafif Raylı Sistemler Havaalanları Yol ve Otoyol Projeleri Bisiklet Yolları Yaya Yolları Demiryolu hatları ve İstasyonları Limanlar ve Liman Art Bölgeleri Su Kanalları Arazi Halka Açık Alanlar Parklar ve Rekreasyon Alanları Ekolojik Tarım Alanları Bilişim Telekomünikasyon Servisleri Yatırımları Internet Servisleri Yatırımları Veri Merkezleri Üretim Tesisleri Fabrikalar Maden İşletmeleri Endüstriyel Tarım Projeleri
Envision Yeşil Altyapı Sertifikası neden tercih edilmelidir?


Envision, LEED sertifikasyonu gibi sadece binalara verilen bir sertifikasyon değildir. Envision özellikle bina dışında kalan ve kompleks çevresel etkileri olan projeler için uygulanan bir sertifikasyon sistemidir. Örneğin bir metro projesinde sadece binaların yeşil yapılması bir anlam taşımaz, proje süresince toplum katılımından, sosyal boyuttaki bir çok konu başlığına çevresel anlamda irdeleme yapılır. Konu sadece bina ve bahçesi olarak değil, yüzlerce km uzaklıktaki ekolojiye etkisi bakımından incelenir. Çok boyutlu ele alınır. Bu sayede altyapı projelerinin kompleks çevresel etkileri azaltılır. Dolayısıyla yeşil bina kavramından çok daha gemiş bir çalışma alanı tanımlanmıştır. Ecobuild, bu konuda ülkemizde ilk hizmet üreten firmadır. Envision sisteminin ülkemizde gelişmesini ve tanınmasını sağlamıştır.
Envision Yeşil Altyapı Sertifikasyon Sisteminin proje yaklaşımı nedir?


Envision yeşil altyapı projeleri sertifikası, altyapı projelerini, sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerine genel katkısına dayanarak derecelendiren bir sistemdir. Sürdürülebilir proje tasarımı için benzersiz bütüncül bir çerçeve oluşturarak yalnızca sürdürülebilir performans hedefleri oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda performans iyileştirme fırsatlarını da genişletmektedir. Envision™ Yeşil Altyapı Derecelendirme Sistemi 5 ana boyutta altyapı projelerini değerlendirmektedir. Envision sertifikası değerlendirme sisteminde aşağıdaki başlıklar ele alınır: İklim ve Risk İklim ve Risk boyutu, altyapı projelerinin iklim değişikliğine karşı olan hassassiyeti ve gelecekteki iklim değişikliğinden kaynaklanan altyapı risklerini yöneten ve performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinin sera gazları salınımı minimizasyonu, hava kirleticileri salınımı minimizasyonu, ısı adası etkisi yönetimi, uzun vadeli iklim adaptasyonu konularına olan yaklaşımı incelenmektedir. ​ Hayat Kalitesi Hayat Kalitesi boyutu inşa edilen altyapının insanların hayat kalitesini nasıl etkilediğini ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride altyapı projesinin çevresindeki topluma gelişme ve büyüme açısından nasıl etki ettiği incelenir. Bunun yanında projenin çevresindeki topluma en düşük negatif etkiyi yapması hedeflenir. Altyapı projeleri toplutaşım hatlarına yakın olmalı, toplutaşım ile etkileşime girmelidir. Hayat Kalitesi boyutu altyapı projelerinde yerel işgücünün kullanılmasını inceler. ​ Doğal Hayat Doğal Hayat boyutu, doğal hayatın korunmasını hedefleyen ve projelerin ve altyapı inşaatlarının doğal hayatı koruma performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı inşaatlarının hassas coğrafi bölgelere, tarımsal üretim alanlarına, rekreasyon alanlarına, biyolojik çeşitliliğe, toprak kaynaklarına, sulak alanlara ve yüzey suyuna, yağmur suyuna ve su kirliliğine olan yaklaşımı incelenmektedir. ​​ Kaynak Kullanımı Kaynak Kullanımı boyutu, doğal kaynakların altyapı inşaatları ve işletmesinde kullanım performansını ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinde kullanılan malzemelerin yaşam döngüsü analizi LCA, yerel malzemelerin kullanımı, sürdürülebilir malzemelerin kullanımı, taze su ve içme suyu kullanımı konuları incelenmektedir. ​ Altyapı Projelerinde Liderlik Liderlik boyutu, inşa edilen altyapının diğer sistemlerle olan sinerjisinin nasıl oluştuğunu ölçen Envision™ boyutudur. Bu kategoride, altyapı projesinin çevresindeki toplumda yer alan tüm paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, uzun vadeli izleme ve bakım planlarının olması, projenin faydalı ömrünün uzatılması ve altyapıların sürdürülebilirlik yönetim sistemi konuları incelenmektedir.​
Envision SP uzman kadro olmadan sertifikasyon yapılabilir mi?


Proje mutlaka bir Envision SP tarafından denetlenmelidir. Yeşil bina projelerinin aksine Envision sisteminde Envision SP kadro sertifikasyon için bir zorunluluktur.