WELL SERTİFİKASI İLE  SAĞLIKLI BİNALAR

 

WELL SERTİFİKASI İLE SAĞLIKLI YAPILAR

WELL Bina Standardı Nedir?

WELLTM Bina Standardı yeşil bina kavramının sağlıklı bina kavramı ile birleşmesi ile oluşmuş dünyanın önde gelen bina sertifikasyon sistemlerinden birisidir. WELL Bina Standardı yeşil bina kavramına sağlık boyutunu, tasarım ve işletme aşamaları için bilinen sertifika sistemlerine göre çok daha üst seviyede getirmektedir. 

ECOCITY, WELLTM Yeşil ve Sağlıklı Bina Sertifikası konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bünyesinde WELL AP Akredite Uzman bulunmaktadır. Sektörünüzde insan sağlığını bina tasarımı ve performansının merkezine koyan liderler arasında yerinizi almak için bizimle iletişime geçiniz. 


WELL, bina ve yapılı çevrenin insan sağlığını etkileyen unsurlarını ölçen, sertifikalandıran ve izleyen, bağımsız kuruluşlarca denetlenen, performans tabanlı bir sertifikasyon sistemidir.
WELL CertifiedTM binalar kullanıcılarının; 

 • Aktivite seviyelerini, 

 • Beslenme alışkanlıklarını, 

 • Ruhsal durumlarını, 

 • Uyku düzenlerini, 

 • Üretkenliğini ve 

 • Performansını etkileyen diğer faktörleri göz önünde bulundurarak tasarlanır.

WELL sertifikalandırma sistemi bina projelerine uygulanan 7 temel kavram ve bu kavramların içerdiği 100’ün üzerinde ölçütten oluşur. Her WELL ölçütü bina kullanıcılarının sağlık, konfor ve bilgi düzeyini etkileyen konuları tasarım, işletme ve kullanıcı davranışları çerçevesinde ele alacak şekilde tasarlanmıştır.  

 

WELL’in Yedi Kavramı

WELL binaların kullanıcı sağlığını etkileyen unsurlarını yedi kategoride incelemektedir:

 1. Hava - Binada Sağlıklı İç Ortam Havası: WELL Bina Standardı iç mekan hava kirliliğine yol açan kirletici kaynaklarını minimize ederek ve optimum iç ortam hava kalitesini zorunlu kılarak bina kullanıcılarının sağlığını korumasına ve iyileştirmesine destek olur.

 2. Su – Binada Sağlıklı Su: WELL Bina Standardı uygun filtreleme teknikleriyle ve düzenli yapılan testlerle bina kullanıcılarının güvenli ve temiz içme suyuna ulaşmalarını sağlar. 

 3. Beslenme – Binada Bilinçli Beslenme: WELL Bina Standardı bina kafeteryalarında veya büfelerinde taze, tam tahıllı yiyeceklerin bulunmasını teşvik ederken katkı maddeleri içeren ve işlenmiş sağlıksız yiyeceklere sınırlama getirir. Bina kullanıcılarının sağlıklı yemek yeme alışkanlığı edinmelerine yardımcı olur.

 4. Aydınlatma – Binada Sağlıklı Aydınlatma: WELL Bina Standardı vücudun sirkadyen ritmine (güneşe duyarlı 24-saatlik metabolik döngü) uygun aydınlatma uygulamaları ile üretkenliğin artmasını sağlar, uyku kalitesinin iyileşmesine destek olur ve ihtiyaç duyulan mahallerde uygun görüş netliği sağlar.

 5. Fitness – Binada Spor ve ve Aktivite: WELL Bina Standardı aktif yaşam tarzını destekleyen uygulamalarla fiziksel aktiviteyi günlük yaşantının bir parçası haline getirir. 

 6. Konfor – Binada Kullanıcı Konforu: WELL Bina Standardı dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldıran, yaratıcılığı artıran ve konforlu iç mekanlar yaratarak bina kullanıcılarının bulundukları mekanlardan keyif almasını sağlar. Ofislerde çalışanların iş verimini artırarak, işe devamsızlığı azaltır.

 7. Zihin – Binada Kullanıcı Zihin Sağlığı: WELL Bina Standardı bina tasarımında ve işletme sürecinde bina kullanıcılarının zihinsel ve duygusal sağlığını iyileştirici uygulamaları teşvik eder. 

 

Neden WELL Sertifikalı Binalar?

İnsanları tasarım, inşaat, işletme ve büyüme kararlarının kalbine koyarak gayrimenkul varlığımıza değer katabilir, personel giderlerinden tasarruf edebilir ve bina kullanıcılarının sağlığını ve deneyimlerini iyileştirebiliriz.
Bina ve yapılı çevre alışkanlıklarımızı ve seçimlerimizi şekillendirebilir, uyuma-uyanma döngümüzü düzenleyebilir, bizi sağlıklı ve sağlıksız seçimlere yönlendirebilir ve bina içinde bizi çevreleyen unsurların kalitesi yoluyla pasif bir şekilde sağlığımızı etkileyebilir.
WELL proje gruplarına insan sağlığını bina tasarımı, inşaatı ve işletmesinin kalbine entegre etmek üzere çeşitli stratejiler içeren bir çerçeve sunar. WELL aynı zamanda proje gruplarına insanların içinde yaşadığı binalarla etkileşim şekillerini dönüştürmek için fırsatlar sunar. WELL insanların binalarla bağlantı kurmasına izin verir.
Bina İşletme ve Personel Giderlerini Azaltmak Mümkündür. WELL Sertifikası seviyeleri aşağıdadır:

 • WELL Platin

 • WELL Altın

 • WELL Gümüş

 

WELL Akredite Uzman - WELL AP Ünvanı

WELL Akredite Uzman (WELL AP) unvanı deneyimli bina profesyonellerine verilen ileri seviye bir unvandır.

ECOCITY ülkemizde sektöründe ilk WELL Akredite Uzmana sahip olan merkezdir.

Sıkça Sorulan Sorular

Neden WELL Sertifikası almalıyım?


WELL sertifikalı bir bina, bina kullanıcılarının sağlığına, üretkenliğine ve mutluluğuna ölçülebilir katkı sağlar. İnsanları tasarım, inşaat, işletme ve büyüme kararlarının merkezine koyarak gayrimenkule değer katmak, personel giderlerinde tasarruf sağlamak ve insan sağlığını iyileştirmek mümkün hale gelir. WELL’e öncelik vermek aynı zamanda uluslararası ölçekte ivme kazanan sürdürülebilir ve sağlıklı bina hareketinde ön sıralarda yer almanızı sağlar. WELL sertifikasyonu ticari ve kamu binalarına katma değer sağlayan bir sertifikasyondur. Çalışma ortamı çalışan performansını ve iş tatminini etkileyen en önemli üç faktörden biridir. Bir ofis binasının yaşam döngüsü boyunca (tasarım, inşaat, işletme ve bakım dahil olmak üzere) tüm giderlerinin %90’ını personel giderleri oluşturur. Dolayısıyla, kullanıcı sağlığını ön plana almak en büyük harcama kalemini azaltmaya yardımcı olarak anlamlı bir yatırım karlılığı sağlar.
Hangi Binalar WELL Sertifikası Alabilir?


Tüm bina tipleri WELL Sertifikası alabilir. WELL Bina Standardı v1 yeni ve mevcut tüm bina, ticari iç hacim ve çekirdek-kabuk ofis binalarını kapsamaktadır. Çok aileli konut binaları, ticari mutfaklar, eğitim yapıları, perakende mağazalar ve restoranlar için pilot standartlar mevcuttur. IWBI henüz standardı yayınlanmamış bina tipleri için proje bazlı değerlendirme yaparak özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır. Şehir ve mahalle ölçeğinde de WELL Community Standardı ile sertifikasyon mümkündür.
Sertifikasyon sürecine nasıl başlarım?


WELL sertifikasyonu projenin WELL Online’a kaydı ile başlar. Kaydın ardından üçüncü-parti sertifikasyon sürecinin bir parçası olarak GBCI tarafından projeye bir WELL Assessor atanır. WELL Assessor projenin WELL Bina Standardına uygunluğunu kontrol etmekle, projenin doküman incelemesinden ve Performans Doğrulama sürecinden sorumludur. Sertifikasyon sürecinde bir sonraki adım doküman inceleme aşamasıdır. Bu aşamada başvuruda bulunulacak her WELL ölçütü (kredisi) için gerekli dokümantasyon GBCI’a teslim edilir. WELL Assessor teslim edilen dokümanların teknik incelemesini yapar. Ön inceleme ve son inceleme olmak üzere iki inceleme döngüsünden geçilir. Proje doküman inceleme aşamasını başarıyla tamamladıktan sonra Performans Doğrulama aşamasına geçilir. Bu aşamada WELL Assessor projeyi yerinde ziyaret ederek bir dizi testler ve yerinde kontroller gerçekleştirir. Performans Doğrulama sonucunda da proje gerekli önkoşulları ve hedeflenen optimizasyon ölçütlerini başarıyla tamamlamışsa WELL Sertifikasyonunu kazanır. Sertifikasyonun geçerliliğini koruması için her üç yılda bir sertifikasyon yenileme yapılmalıdır. WELL Sertifikalı bina sertifikasyon yenileme sürecinde Performans Doğrulama aşamasından geçer ve zaman içinde binanın WELL Bina Standardı gerekliliklerinden sapmadığı doğrulanır.
WELL Sertifikasyonu ücretleri ne kadardır?


Kayıt: Kayıt ücretleri projenin kaydı sırasında yapılır. Projenin tipine ve büyüklüğüne bağlı olmak üzere $1,500 ile $10,000 arasında değişmektedir. Sertifikasyon: Sertifikasyon ücretleri $4,000’dan başlayarak proje tipine ve büyüklüğüne göre m2 başına $0.8’dan $2.3’a kadar değişmektedir. Bir milyon m2’yi aşan projelerde özel fiyatlandırma yapılmaktadır. Performans Doğrulama: Performans Doğrulama için minimum fiyat $9,000’dır ve proje tipine ve büyüklüğüne bağlı olarak fiyat m2 başına $1.5’dan $3.5’a kadar değişmektedir. Bir milyon m2’yi aşan projelerde özel fiyatlandırma yapılmaktadır. Performans Doğrulama boyunca WELL Assessor’ın seyahat ve konaklama giderleri bu ücretlere dahildir. Projenize özel sertifikasyon ücretlerini öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Projemin LEED Sertifikası mevcut veya LEED Sertifikasyon süreci devam ediyor. WELL Sertifikasyonuna katkısı olur mu?


WELL Bina Standardı ölçütlerinin bir kısmı doğrudan LEED kredileriyle örtüşmekte, bir kısmı ise LEED kredileriyle uyum göstermektedir. LEED sertifikalı projeniz WELL ile doğrudan örtüşen LEED kredilerini kazanmışsa bu krediler WELL sertifikasyonunda da aynen geçerlidir. Eğer kredi için WELL standardı tarafından Performans Doğrulama gerekliliği var ise kredi Performans Doğrulama sürecinden geçer. Benzer şekilde WELL Bina Standardının BREEAM, Living Building Challenge, Three Star ve Green Star gibi uluslararası sertifikasyon sistemleriyle de uyumu bulunmaktadır.
WELL Sertifikasyonunun seviyeleri nelerdir?


WELL Sertifikasyonunun üç seviyesi vardır: Gümüş, Altın ve Platin. Gümüş sertifika tüm önkoşulların yerine getirilmesiyle elde edilir. Altın sertifika tüm önkoşullara ek olarak optimizasyon ölçütlerinin (kredilerin) en az %40’ının yerine getirilmesiyle elde edilir. Platin sertifika ise tüm önkoşullara ek olarak optimizasyon ölçütlerinin en az %80’inin yerine getirilmesiyle elde edilir.