top of page

 

WELL SERTİFİKASI İLE  SAĞLIKLI BİNALAR

SERVICES

WELL SERTİFİKASI İLE SAĞLIKLI YAPILAR

WELL Bina Standardı Nedir?

WELLTM Bina Standardı yeşil bina kavramının sağlıklı bina kavramı ile birleşmesi ile oluşmuş dünyanın önde gelen bina sertifikasyon sistemlerinden birisidir. WELL Bina Standardı yeşil bina kavramına sağlık boyutunu, tasarım ve işletme aşamaları için bilinen sertifika sistemlerine göre çok daha üst seviyede getirmektedir. 

ECOCITY, WELLTM Yeşil ve Sağlıklı Bina Sertifikası konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bünyesinde WELL AP Akredite Uzman bulunmaktadır. Sektörünüzde insan sağlığını bina tasarımı ve performansının merkezine koyan liderler arasında yerinizi almak için bizimle iletişime geçiniz. 


WELL, bina ve yapılı çevrenin insan sağlığını etkileyen unsurlarını ölçen, sertifikalandıran ve izleyen, bağımsız kuruluşlarca denetlenen, performans tabanlı bir sertifikasyon sistemidir.
WELL CertifiedTM binalar kullanıcılarının; 

 • Aktivite seviyelerini, 

 • Beslenme alışkanlıklarını, 

 • Ruhsal durumlarını, 

 • Uyku düzenlerini, 

 • Üretkenliğini ve 

 • Performansını etkileyen diğer faktörleri göz önünde bulundurarak tasarlanır.

WELL sertifikalandırma sistemi bina projelerine uygulanan 7 temel kavram ve bu kavramların içerdiği 100’ün üzerinde ölçütten oluşur. Her WELL ölçütü bina kullanıcılarının sağlık, konfor ve bilgi düzeyini etkileyen konuları tasarım, işletme ve kullanıcı davranışları çerçevesinde ele alacak şekilde tasarlanmıştır.  

 

WELL’in Yedi Kavramı

WELL binaların kullanıcı sağlığını etkileyen unsurlarını yedi kategoride incelemektedir:

 1. Hava - Binada Sağlıklı İç Ortam Havası: WELL Bina Standardı iç mekan hava kirliliğine yol açan kirletici kaynaklarını minimize ederek ve optimum iç ortam hava kalitesini zorunlu kılarak bina kullanıcılarının sağlığını korumasına ve iyileştirmesine destek olur.

 2. Su – Binada Sağlıklı Su: WELL Bina Standardı uygun filtreleme teknikleriyle ve düzenli yapılan testlerle bina kullanıcılarının güvenli ve temiz içme suyuna ulaşmalarını sağlar. 

 3. Beslenme – Binada Bilinçli Beslenme: WELL Bina Standardı bina kafeteryalarında veya büfelerinde taze, tam tahıllı yiyeceklerin bulunmasını teşvik ederken katkı maddeleri içeren ve işlenmiş sağlıksız yiyeceklere sınırlama getirir. Bina kullanıcılarının sağlıklı yemek yeme alışkanlığı edinmelerine yardımcı olur.

 4. Aydınlatma – Binada Sağlıklı Aydınlatma: WELL Bina Standardı vücudun sirkadyen ritmine (güneşe duyarlı 24-saatlik metabolik döngü) uygun aydınlatma uygulamaları ile üretkenliğin artmasını sağlar, uyku kalitesinin iyileşmesine destek olur ve ihtiyaç duyulan mahallerde uygun görüş netliği sağlar.

 5. Fitness – Binada Spor ve ve Aktivite: WELL Bina Standardı aktif yaşam tarzını destekleyen uygulamalarla fiziksel aktiviteyi günlük yaşantının bir parçası haline getirir. 

 6. Konfor – Binada Kullanıcı Konforu: WELL Bina Standardı dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldıran, yaratıcılığı artıran ve konforlu iç mekanlar yaratarak bina kullanıcılarının bulundukları mekanlardan keyif almasını sağlar. Ofislerde çalışanların iş verimini artırarak, işe devamsızlığı azaltır.

 7. Zihin – Binada Kullanıcı Zihin Sağlığı: WELL Bina Standardı bina tasarımında ve işletme sürecinde bina kullanıcılarının zihinsel ve duygusal sağlığını iyileştirici uygulamaları teşvik eder. 

 

Neden WELL Sertifikalı Binalar?

İnsanları tasarım, inşaat, işletme ve büyüme kararlarının kalbine koyarak gayrimenkul varlığımıza değer katabilir, personel giderlerinden tasarruf edebilir ve bina kullanıcılarının sağlığını ve deneyimlerini iyileştirebiliriz.
Bina ve yapılı çevre alışkanlıklarımızı ve seçimlerimizi şekillendirebilir, uyuma-uyanma döngümüzü düzenleyebilir, bizi sağlıklı ve sağlıksız seçimlere yönlendirebilir ve bina içinde bizi çevreleyen unsurların kalitesi yoluyla pasif bir şekilde sağlığımızı etkileyebilir.
WELL proje gruplarına insan sağlığını bina tasarımı, inşaatı ve işletmesinin kalbine entegre etmek üzere çeşitli stratejiler içeren bir çerçeve sunar. WELL aynı zamanda proje gruplarına insanların içinde yaşadığı binalarla etkileşim şekillerini dönüştürmek için fırsatlar sunar. WELL insanların binalarla bağlantı kurmasına izin verir.
Bina İşletme ve Personel Giderlerini Azaltmak Mümkündür. WELL Sertifikası seviyeleri aşağıdadır:

 • WELL Platin

 • WELL Altın

 • WELL Gümüş

 

WELL Akredite Uzman - WELL AP Ünvanı

WELL Akredite Uzman (WELL AP) unvanı deneyimli bina profesyonellerine verilen ileri seviye bir unvandır.

ECOCITY ülkemizde sektöründe ilk WELL Akredite Uzmana sahip olan merkezdir.

bottom of page