SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM VE ŞEHİRLER

18

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM ÇALIŞMALARI

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM VE YEŞİL ŞEHİRCİLİK

Nüfusları hızla büyüyen şehirlerde insanların sosyal ve ekonomik faaliyetler yoğunlaşırken ulaşım talebi de sürekli artmakladır. Şehirlerde artan ulaşım talebi beraberinde trafik sorunlarını, enerji tüketimini, şehirlerde yüksek emisyon oranlarını ve hava kirliliğini getirmektedir. 

Şehir ulaşımında yaşanan sorunlar kişileri ve toplumları hem ekonomik açıdan hem de sağlık açısından olumsuz etkilemekte, diğer yandan yaşadığımız çevreye de zarar verici bir nitelik taşımaktadır. Şehirlerde oluşan ulaşım problemleri sürdürülebilir politikalar ile çözülmedikçe ülkesel kaynaklarımız tükenmekte ve gelecek nesillerin kaynakları ve çevresi yok olmaktadır. Sürdürülebilirliğin temeli kaynak kullanımının azaltılması veya dengelenmesi olduğundan ulaşım konusunda da sürdürülebilirlik politikaları sağlanmalıdır.

ECOCITY, şehirlerde sürdürülebilir ulaşım planlaması, ulaşım emisyonlarının azaltılması stratejileri ve akıllı ulaşım sistemleri konularında araştırmalar, projeler ve uygulamalar yapmaktadır.

Park Oran Sitesi A3 Blok No:6 Oran, Çankaya, Ankara 06450 | info@ecocity.center | Tel: +90 312 221-2147

© 2020 by ECOCITY Center for Sustainable Urban Development & Design

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Vimeo Icon