top of page

 

ŞEHİRLERDE

YAŞAM KALİTESİ

22

ŞEHİRLERDE YAŞAM KALİTESİ ARAŞTIRMALARI

ŞEHİRLER VE

YAŞAM KALİTESİ

Şehirler yüksek yaşam kalitesi ile içinde yaşayan insanlara ve canlılara sürdürülebilir bir ortam oluşturmalıdır. Bir bölge veya şehrin yaşam kalitesini belirleyen faktörler çeşitli başlıklarda incelenirler. Yaşam kalitesi, projelerde yeni hedefler oluşturabilmek için bilimsel olarak ölçülmeli ve değerlendirilmelidir.

 

Şehrin yaşam kalitesini belirleyen başlıca faktörler aşağıda sıralanmıştır:

 

  • Ekonomik Yapı: Ekonomik eşitlik, ekonomik kurallar, gelişmiş ekonomik hizmetler ve benzerleri

  • Sosyo-kültürel Ortam: Kişisel ve sanatsal özgürlükler, sosyal sınırlamalar, yaratıcılık ve benzerleri

  • Sağlık ve Hijyen: Tıbbi gelişmişlik ve hizmetler, bulaşıcı hastalıklar, hijyen altyapısı, atıklar, hava kirliliği ve benzerleri

  • Eğitim ve Okullar: Okulların temin edilebilirliği, eğitim seviyesi ve çeşitliliği ve benzerleri

  • Kamu Hizmetleri, Altyapı, Ulaşım ve Haberleşme: Elektrik, su, toplu taşımacılık, trafik sıkışıklığı ve benzerleri

  • Eğlence ve Dinlenme: Tiyatrolar, sinemalar, spor, restoranlar, dinlence ve benzerleri

  • Tüketim Malları Temini: Gıda, günlük tüketim, cihazlar ve araçlara erişim

  • Konut ve Hizmetler: Konutlar, ev eşyaları, mobilya, bakım hizmetleri ve benzerleri

  • Doğal Çevre: İklime dayanıklılık, afet riski, doğal yaşam ve benzerleri

  • Politik ve Toplumsal Ortam: İstikrar, suç, hukuk ve eşitlik ve benzerleri

 

Şehirlerin yaşam kalitesi her anlamda rekabet güçlerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle gelişmeyi hedefleyecek ve dünyaya açılacak şehirler yaşam kalitesi olarak üst düzeyde olmalıdır. Yeşil şehir planlarının temel hedefi şehirdeki yaşam kalitesini arttırmaktır. ECOCITY, şehirde yer alan yaşam kalitesini çok boyutlu olarak araştırmakta, projeler ve uygulamalar yapmaktadır.

bottom of page