top of page

ŞEHİR

VE SU YÖNETİMİ

19

ŞEHİR SU YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

ŞEHİRLERDE SU YÖNETİMİ

VE YEŞİL PLANLAMA

Temiz suyun güvenilir tedariki çoğu zaman planlamada dikkate alınmayan bir konudur. Konut ve işyerlerimizde musluğu açıyoruz, temiz su akıyor, kullanıyoruz ve ‘kirli’ suyu giderlerden şehir şebekesine gönderiyoruz. Musluk ile su gideri arasındaki o kısa an, aslında onun yolculuğunda çok uzun bir zamandır. Su dünyamızda insan ve canlı yaşamı için hayati önemdeki kaynaklardan birisidir.

Şehirde su yönetimi, sadece su dağıtım sistemleri ile sınırlı değildir. İklim değişikliği, şehirlerin genişlemesi ve nehir havzalarının değiştirilmesi, şehirlerde daha sık ve daha zararlı taşkınlara sebep olmaktadır. Şehir yönetimleri bu konuda giderek büyüyen bir zorlukla yüz yüzedir.

 

Su temin ve dağıtım şebekelerinin boyutuna bağlı olarak, temiz su tedarik etme ve atık suyu toplama görevi, yüksek miktarda elektrik kullanan pompalama istasyonları ağını gerekli kılmaktadır. Bu tüketilen elektriğin kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar kullanan elektrik santralleri tarafından üretilmesi halinde, su dağıtım şebekeleri ciddi miktarlarda sera gazı emisyonundan sorumludur. Bu nedenle şehirlerdeki su sorunsalı aslında iklim değişikliğine katkı yapmaktadır.

 

Ayrıca su kaynaklarının temiz tutulması, havzaların korunması, tüm sektörlere farklı sınıflarda su temini, suyun kalitesi yeşil şehirciliğin en önemli konu başlıklarından birisidir. Modern su dağıtım sistemlerindeki kaçaklar ve sağlık gereklilikleri, atık su arıtma sistemleri, yağmur suyu hasadı sistemleri, yer altı suları ve bir çok su ile ilgili konu yeşil şehirciliğin önemli bir araştırma ve uygulama alanıdır.

 

Su yönetimi, şehrin iklim değişikliğine uyum sağlaması, sera gazı emisyonlarını azaltması, suya erişimde sorun yaşamaması ve şehir ekolojisinin korunması için bir gerekliliktir. Su konusunun başka bir başlığı, sulak alanlara veya su yüzeylerine kıyı olan yapılaşmanın planlanması ve sonrasında projelendirilmesidir. Bu da özel bir uzmanlık alanıdır. Yine benzer bir konu, "Şehirlerde Ağır Yağış Yönetim Planı" (Sağanak Patlaması) iklim değişikliğine uyum planlamaları için hayati bir konu başlığıdır. ECOCITY, şehirlerde su yönetimi konusunda çok boyutlu araştırmalar, projeler ve uygulamalar yapmaktadır.

bottom of page