ŞEHİR

VE SU YÖNETİMİ

19

ŞEHİR SU YÖNETİMİ ÇALIŞMALARI

ŞEHİRLERDE SU YÖNETİMİ

VE YEŞİL PLANLAMA

Temiz suyun güvenilir tedariki çoğu zaman dikkate alınmayan bir konudur. Konut ve işyerlerimizde musluğu açıyoruz, temiz su akıyor, kullanıyoruz ve ‘kirli’ suyu giderlerden şehir şebekesine gönderiyoruz. Musluk ile su gideri arasındaki o kısa an, aslında onun yolculuğunda çok uzun bir zamandır. Su dünyamızda insan ve canlı yaşamı için hayati önemdeki kaynaklardan birisidir.

Şehirde su yönetimi, su dağıtım sistemleri ile sınırlı değildir. İklim değişikliği, şehirlerin genişlemesi ve nehir havzalarının değiştirilmesi şehirlerde daha sık ve daha zararlı taşkınlara sebep olabilir ve şehir yönetimleri bu konuda giderek büyüyen bir zorlukla yüz yüzedir.

 

Su temin ve dağıtım şebekelerinin boyutuna bağlı olarak, temiz su tedarik etme ve atık suyu toplama görevi, yüksek miktarda elektrik kullanan bir pompalama istasyonları ağını gerekli kılmaktadır. Bu elektriğin kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar kullanan elektrik santralleri tarafından üretilmesi halinde, su dağıtım şebekeleri ciddi miktarlarda sera gazı emisyonundan sorumludur ve bu nedenle iklim değişikliğine katkı yapmaktadır.

 

Ayrıca su kaynaklarının temiz tutulması, havzaların korunması, tüm sektörlere farklı sınıflarda su temini, suyun kalitesi yeşiş şehirciliğin en önemli konu başlıklarından birisidir. Modern su dağıtım sistemlerindeki kaçaklar ve sağlık gereklilikleri, atık su arıtma sistemleri, yağmur suyu hasadı sistemleri, yer altı suları ve bir çok su ile ilgili konu yeşil şehirciliğin önemli bir araştırma ve uygulama alanıdır. Su yönetimi şehirin iklim değişikliğine uyum sağlaması, sera gazı emisyonlarını azaltması, suya erişimde sorun yaşamaması ve şehir ekolojisinin korunması için bir gerekliliktir.

Su konusunun başka bir başlığı, sulak alanlara veya su yüzeylerine kıyı olan yapılaşmanın planlanması ve sonrasında projelendirilmesi özel bir uzmanlık alanıdır. Yine benzer bir konu, "Şehirlerde Ağır Yağış Yönetim Planı" (Sağanak Patlaması) iklim değişikliğine uyum planlamaları için hayati bir konu başlığıdır. ECOCITY, şehirlerde su yönetimi konusunda çok boyutlu araştırmalar, projeler ve uygulamalar yapmaktadır.

Park Oran Sitesi A3 Blok No:6 Oran, Çankaya, Ankara 06450 | info@ecocity.center | Tel: +90 312 221-2147

© 2020 by ECOCITY Center for Sustainable Urban Development & Design

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon
  • White Vimeo Icon