top of page

 

ŞEHİR İKLİMİ VE KLİMATOLOJİ

13

ŞEHİR İKLİMİ VE KLİMATOLOJİ ÇALIŞMASI

ŞEHİRLERDE İKLİM

VE KLİMATOLOJİ

ECOCITY, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Tasarım Merkezi şehirlerin iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi konusunda araştırmalar ve çalışmalar yapmakta, İklim Değişikliği Eylem Planları konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. İklim değişikliğinin şehirde olan etkilerini gözlemlemek, bu etkilerin merkezlerini tespit etmek, ısı adası etkisi dahil olmak üzere şehirdeki tüm klimatoloji durumu ortaya çıkartmak iklim değişikliğine uyum sağlaması hedeflenen şehirler için kaçınılmaz bir çalışmadır. Tüm şehirler İklim Değişikliği Eylem Planlarını uluslararası normlara uygun olarak uzmanlar desteğinde hazırlamalı ve güncellemelidir.

Klimatoloji Nedir?

Klimatoloji, iklim bilimidir. İklim, tahmin edilen hava koşullarının belirli bir süre gözlenmesi sonrasında elde edilen hava durumu bilgilerinin bir sürece yayılmasıdır. Yani iklim, hava durumu değerlerinin benzer olduğu, sonuçların yakın olduğu günlerden oluşan bir süreçtir. Hava durumu, bir bölgenin günlük tahmini özelliğini taşır. Klimatoloji, iklim değişiklerini basit bir şekilde not alan sistemden bilimsel bir yönteme kadar evrimleşmiştir. Klimatoloji ile şehirlerin iklim değişikliği karşısındaki direnci, dayanıksız olan yönleri, gelecekte şehri ne gibi felaketler beklediği tespit edilebilmektedir. Bu veriler İklim Değişikliğine Uyum Eylem planları için en değerli verilerden birisidir.

 

Klimatoloji’nin Yeşil Şehirciki ve İklim Değişikliği İle Mücadeledeki Önemi Nedir?

Klimatoloji, bir bölgenin ikliminin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Belirlenen iklim modeli, o bölgede gerçekleştirilecek olan ekonomik faaliyetlerinde bir yönlendiricisi olma hususunda önemlidir. Bölgenin sulak veya kurak olarak tespit edilen yapısı tarım faaliyetleri ve üretilecek ürünün türü açısından önem taşımaktadır. İnsanların yerleşim alanı olarak arazi seçimlerinde de önemli rol oynar. Alt yapı çalışmalarının yapılacağı alanların belirlenmesi hususunda Klimatoloji verileri yine önemli bir etkiye sahiptir. İklim koşullarına göre yapılan inşaların yapı malzemesinden zemininin yapısına kadar belirlenme işleminde yine Klimatoloji verileri önem taşımaktadır.

 

Klimatoloji ve Çalışma Alanları?

Klimatoloji, Şehirlerde Isı Adası Etkisi, atmosferik sınır tabakası, dolaşım modelleri, dünyadaki ısı transferi, atmosfer ve toprak yüzeyi ile okyanus etkileşimi, arazi kullanımı ve topoğrafya gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır.

İklimsel modellemelerin elde edilebilmesi için iklim araştırmalarında çeşitli ölçekler ve göstergeler kullanılmaktadır. Klimatoloji, sadece bir bölgenin iklimiyle ilgilenmekle kalmaz o bölgedeki iklim dalgalanmasının nedenlerini, insanların iklim üzerindeki değişimlere nasıl neden olabildiğini, benzer şekilde iklimin insanlar üzerinde nasıl değişimlere neden olduğunu ve iklimi bir bütün halinde inceler.

 

Klimatoloji’nin Alt Alanları

İnceleme ve uzmanlık alanlarına göre Klimatoloji şu alt alanlara ayrılmaktadır:

  • Paleoklimatoloji

  • Paleotempestoloji

  • Tarihsel Klimatoloji

  • Metroloji

  • Biyoklimatoloji

Paleoklimatoloji, ağaç halkalarını ve buz çekirdeklerini inceleyerek geçmişe dair iklim modelleri belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Paleotempestoloji, geçmiş süreçlerde meydana gelen kasırgaların iklime etkilerinin ve bu kasırgaların meydana gelme sıklığının ve zamanının belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Tarihsel Klimatoloji, bir bölgedeki antik kalıntılar ve yapılar üzerindeki incelemeleriyle geçmiş yıllara ait iklim bilgilerinin belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Genellikle iklim bilimi olan Meteoroloji ile karıştırılan Metroloji ise hava ile ilgilenmektedir ve bir hafta veya bir ay gibi süreçler arasındaki havanın değişiminin belirlenmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır. Biyoklimatoloji ise iklimin ve iklimin değişen etkisinin yaşayan ve yaşantısı iklimden ötürü son bulan canlılar üzerinde araştırmalarını gerçekleştirmektedir.

İklim değişikliği ile gerçekçi olarak mücadele etmek için şehir iklimi klimatoloji çalışması yapılması gereklidir. Isı adası etkisi dahil olmak üzere, şehrin iklim durumu ve geleceği çalışılmalı, mevcut olan tüm sistemlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklı hale getirilmelidir. ECOCITY, Şehir İklimi ve Klimatoloji araştırmaları ve şehirlere özgü şehir iklim değerlendirmesi çalışmaları gerçekleştirmektedir.

bottom of page