top of page
Projelerin devam eden sayfalarına geçmek için lütfen sayfa altındaki ok işaretlerini kullanınız.

Türkiye Yeşil Şehircilik Normu

Sertifika: SÜPERKENT

Konum: Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Mimari, Planlama ve AR-GE: ECOCITY

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Türkiye için Sürüdürülebilir Yerleşim Yeri Normu AR-GE’si yapılmıştır.

Hazırlanan Norm Sürdürülebilir Performanslı Kentsel Dönüşüm ile ilişkilendirilerek SÜPERKENT adında yönetmelik taslağına bağlanmıştır.

SÜPERKENT Sistemi dünyadaki yeşil mahalle normlarının ötesinde puanlamaya ilave olarak planlamadaki her kararın yazılımlar ile IPCC metodolojisinde GHP ve PAS 2070 normlarını sağlayan statüde Sera Gazı Emisyonlarının tCO2e eşdeğer olarak hesaplanması ve proje kararlarının şehir emisyonlarını azaltacak şekilde alınmasını sağlamasıdır. Yani planlamaya çevresel etki değerlendirmesi, İklim Değişikliğine Uyum Eylem Planı normlarında girmektedir. Bu dünyada emsallerinin ötesinde bir çevresel değerlendirme tekniğidir.

ECOCITY ülkemizde ÇŞB için Yeşil Şehircilik Normu oluşturmuştur.

Hizmetler:

 • LEED Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

 • Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı

 • Enerji ve Günışığı Aydınlatma Modeli

 • Termal Konfor Analizi

 • Devreye Alma

Türkiye İçin Yeşil Şehircilik Standartları Araştırması

Konum: Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ar-Ge: ECOCITY

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Türkiye için yeşil şehircilikte uygulanabilir teknolojik seçeneklerin ortaya konması, bu teknolojilerin tanımlandığı Türk Standartlarının tespit edilmesi, bu standartlarda bulunan olası eksikliklerin ve boşlukların ortaya konması, yeni standartlar üretilmesi hizmeti verilmiştir.

Türkiye İçin Sürdürülebilir Yapıların Tiplere ve Teknolojilere Göre Maliyet Analizi

Konum: Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ar-Ge: ECOCITY

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Türkiye için yeşil şehircilikte uygulanabilir sürdürülebilir yapılara uygulanması amacıyla tanımlanan teknolojilerin (enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, atık su ve diğer atıkların geri dönüşümü, vb.) yapıların yaşam boyu maliyetlerinin (LCC) hesaplanmasında kullanılmak üzere yapı yaklaşık maliyetine (m2 bazında) getireceği ilave yüklerin hesaplanabilmesi için birim fiyat analizleri gerçekleştirilmesi hizmeti verilmiş tüm yapıların sürüdürülebilirliğinin fizibilitesi yapılmıştır. 5 farklı iklim bölgesi için yapıldığından çalışma Türkiye'de yapılmış olan en kapsamlı araştırmadır.

Eskişehir Kocakır Ekolojik ve Yeşil Şehir Projesi I. Etap

Sertifika: LEED Gold - Neighborhood Development v4 - SÜPERKENT

Konum: Eskişehir, Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Mimari ve Planlama: ECOCITY

Eskişehir ili Kocakır Mevkiinde yer alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait, 836 ha büyüklüğündeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanında, LEED Neighborhood Development ve SÜPERKENT standartlarına uygun 85.000 nüfusu olacak yeşil planlama hizmeti sunulmuştur.  

Planlama hizmetinden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Türkiye için Sürüdürülebilir Yerleşim Yeri Normu AR-GE’si yapılmış ve bu norm projelerde uygulanmıştır.Proje karbon emisyonları hesaplanarak gerçekleştirilen ilk imar planıdır. Proje %45 daha az enerji, %50 daha az su tüketmektedir. LEED Neighborhood Development ve çevresel etkinin her boyutta dikkate alınması ile ÇŞ Bakanlığına geliştirmiş olduğumuz SÜPERKENT’in ilk uygulamasıdır. Proje diğer yerleşim yerlerine göre %85 daha az karbon emisyonu yapmaktadır. Dünyadaki örneklerinden bir adım ötede, uluslararası normlarda yerleşim yeri sera gazı emisyonlarını hesaplayarak ve kayıt altına alarak bu ekolojik yeşil yerleşimin derecelendirmesi ortaya koyulmuştur. Yapı malzemesinin üretimi aşamasından başlayarak, binaların, altyapıların ve sonrasında tüm kentin inşaatı ve kullanımı aşamasına kadar yaşam döngüsünde çevresel etkilerini hesaplanmıştır. 

Hizmetler:

 • LEED Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

 • Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı

 • Enerji ve Günışığı Aydınlatma Modeli

 • Termal Konfor Analizi

 • Devreye Alma

Eskişehir Kocakır Ekolojik ve Yeşil Şehir Projesi II. Etap

Sertifika: LEED Gold - Neighborhood Development v4 - SÜPERKENT

Konum: Eskişehir, Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Mimari ve Planlama: ECOCITY

Eskişehir ili Kocakır Mevkiinde yer alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait, 836 ha büyüklüğündeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanına ilave 180 ha alan LEED Neighborhood Development ve SÜPERKENT standartlarına uygun 100.000 nüfusu olacak yeşil planlama hizmeti sunulmuştur.  1. Etaptaki performanslar gözetilmiş ve yeşil kamu binalarının tasarımları yapılmıştır.

Planlama hizmetinden önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Türkiye için Sürüdürülebilir Yerleşim Yeri Normu AR-GE’si yapılmış ve bu norm projelerde uygulanmıştır.Proje karbon emisyonları hesaplanarak gerçekleştirilen ilk imar planıdır. Proje %45 daha az enerji, %50 daha az su tüketmektedir. LEED Neighborhood Development ve çevresel etkinin her boyutta dikkate alınması ile ÇŞ Bakanlığına geliştirmiş olduğumuz SÜPERKENT’in ilk uygulamasıdır. Proje diğer yerleşim yerlerine göre %85 daha az karbon emisyonu yapmaktadır. Dünyadaki örneklerinden bir adım ötede, uluslararası normlarda yerleşim yeri sera gazı emisyonlarını hesaplayarak ve kayıt altına alarak bu ekolojik yeşil yerleşimin derecelendirmesi ortaya koyulmuştur. Yapı malzemesinin üretimi aşamasından başlayarak, binaların, altyapıların ve sonrasında tüm kentin inşaatı ve kullanımı aşamasına kadar yaşam döngüsünde çevresel etkilerini hesaplanmıştır. 

Hizmetler:

 • LEED Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

 • Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı

 • Enerji ve Günışığı Aydınlatma Modeli

 • Termal Konfor Analizi

 • Devreye Alma

Eskişehir Kocakır Ekolojik Yeşil Şehir Projesi İmar Planlamaya Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt

Konum: Eskişehir, Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Jeolojik Jeoteknik Etüt: ECOCITY

Eskişehir ili Kocakır Mevkiinde yer alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait, 1.016 ha büyüklüğündeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanına LEED Neighborhood Development ve SÜPERKENT standartlarına uygun 100.000 nüfusu olacak yeşil planlama hizmeti için kullanılacak olan Yeşil İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Hizmeti sunulmuştur. Jeolojik ve Jeoteknik Etüt hizmeti 3 ayda tamamlanmış ve ÇŞB İl Müdürlüğü ve Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

Yeşil Şehircilik uygulamalarının Türkiye’deki tek örneği olan projede esas olacak jeolojik ve jeoteknik etüt hizmeti, bölgenin tüm hidrojeoloji yapısı, toprak etütleri, yer altı su kanakları, beslenmesi gereken yer altı su kaynaklarının tespiti, kirletilmiş arazilerin tespiti, toprak yapısının korunması, kimyasal analizler, yapı malzemesi olabilecek doğal madenler, bitki yapısına uygun alanlar, korunması gereken arazi yapısı, deprem ve dayanıklılık için zemin etüdü, yağmursuyu ve erozyon için yapılacak önlemler için esas olacak şekilde sayısal ve basılı olarak üretilmiştir. 

Yeşil şehirciliğe uygun bir Jelojik Jeoteknik Etüt  yapılmıştır. Bu çalışma Türkiye’de ilk olarak ECOBUILD tarafından sağlanmıştır.

Hizmetler:

 • Jeolojik Etüt

 • Jeoteknik Etüt

 • Toprak Analizleri

 • Hidrojeolojike Etütler, Yer Altı Korunması Gereken Su Kaynakları

 • Eğim ve güneşlenme

 • Kirletilmiş Araziler ve Kimyasal Analizler

Eskişehir Kocakır Ekolojik Yeşil Şehir Projesi İmar Planlamaya Esas Harita Üretimi

Konum: Eskişehir, Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Haritalama: ECOCITY

Eskişehir ili Kocakır Mevkiinde yer alan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait, 1.016 ha büyüklüğündeki kentsel dönüşüm ve gelişim alanının Planlamaya Esas 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Halihazır Harita Üretimi ECOBUILD tarafından gerçekleştirilmiştir. ÇŞB standartlarına uygun haritalama hizmeti sunulmuştur. 

Hizmetler:

 • 1/5.000 İmar Planına Esas Harita Üretimi

 • 1/1.000 İmar Planına Esas Harita Üretimi

Türkiye Ekolojik Yeşil Şehir Projesi Optimum Yapı Tipleri Üretimi

Konum: Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ar-Ge: ECOCITY

Ekolojik Şehircilik eşik değerlerine paralel olarak 5 farklı iklim bölgesi için uygulamada referans alınmak üzere optimum yapı tiplerinin, konut büyüklüklerinin, yapı adası büyüklüklerinin, donatı alanı, vb büyüklüklerinin belirlenmesi hizmeti verilmiştir.

Eskişehir Sera Gazı Emisyon Envanteri ve Akreditasyonu

Konum: Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ar-Ge: ECOCITY

Eskişehir İçin Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri'nin hesaplanması. Ekolojik Şehircilik uygulamaları ile tespit edilen eşik değerler ve büyüklükler çerçevesinde elde edilebilecek tahmini karbon emisyon azaltım miktarının hesaplanması, hesaplama metodunun FCCC nezdinde akreditasyonunun sağlanması hizmeti verilmiştir.

Türkiye Yapı Malzemeleri Çevresel Ürün Beyan Sistemi (Ulusal EPD Sistemi) Oluşturulması

Konum: Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ar-Ge: ECOCITY

Türkiye için yapı malzemesi ve yapı elemanlarının yaşam döngüsü değerlendirmelerinin şehirleşme sürecine dâhil edilebilmesi için ulusal bir EPD (Çevresel Ürün Beyanı) programının oluşturulması hizmeti verilmiştir.

Türkiye Yerleşim Yeri Çevresel Etki Değerlendirmesi (Ulusal LCA) Sistemi Oluşturulması

Konum: Türkiye 

Proje Sahibi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ar-Ge: ECOCITY

Türkiye için, kentsel dönüşüm ve şehircilik projelerinde yapıların yaşam döngüsü değerlendirmesi LCA çerçevesinde çevresel, ekonomik ve sosyal performanslarının belgelendirilebileceği bir sistemin ve kurumsal yapının oluşturulması hizmeti verilmiştir. Bu çalışma Türkiye için yerleşim yeri çevresel etki değerlendirmesi yapan akredite bir sistem kuruluşu olarak sağlanmıştır.

Sultangazi Yeşil Şehircilik Projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Sertifika: LEED ND v4 

Konum: İstanbul, Türkiye 

Bina Sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Danışman: ECOCITY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin LEED ND Sertifika hedefli Sultangazi Yeşil Şehircilik Projesi iş ortağımız KEYM ile birlikte gerçekleştirilmiştir. KEYM, ile birlikte yeşil şehircilik projesi oluşturulmuştur. Projenin LEED ND Yeşil Kentsel Gelişim normlarında olması sağlanmıştır. Mühendislik Hizmetleri verilmiş, proje alanının 3 farklı teknik ile gölgeleme analizi yapılarak projenin günışığını optimum seviyede kullanması sağlanarak enerji verimliliği elde edilmiş, kentsel ısı adası etkisini azaltacak şekilde tasarım hazırlanmış, proje alanının hakim rüzgar yönüne göre yaya konforu analizleri ve rüzgarın ses ve enerji verimliliğine etkisi CFD modelleri ile projelendirilmiştir. Yeni gelişme bölgesinin %100 yenilenebilir enerji ile enerjilendirilmesi planlanmış, yeni kentsel gelişme bölgesinin yağmur suyu hasatı yapması, yenilenebilir malzeme ile altyapısının yapılması, elektrikli araçlar ile ulaşımı sağlaması, kent içinde bisiklet yolu altyapısının oluşturulması sağlanmıştır. Tüm yeni kent projesinin otopark alanları yer altında planlanmış, kentin optimum yapılaşma yoğunluğunda olması sağlanmıştır.  

Hizmetler:

 • Günışığı Analizleri

 • CFD Rüzgar Yaya Konforu Analizi

 • CFD Rüzgar Enerji Verimliliği Analizi

 • CFD Rüzgar Hava Kirleticilerinin Alana Etki Analizi 

 • LEED ND Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

 • Tasarım Aşaması Danışmanlığı

 • Enerji ve Günışığı Aydınlatma Modeli

 • Termal Konfor Analizi

Sultangazi Yeşil Şehircilik Projesi CFD Analizleri

Sertifika: LEED ND v4 

Konum: İstanbul, Türkiye 

Bina Sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Mühendislik: ECOCITY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin LEED ND Sertifika hedefli Sultangazi Yeşil Şehircilik Projesi iş ortağımız KEYM ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Projede Türkiye'de bir ilk olarak Rüzgar Yaya Konforu Analizi, Rüzgar Enerji Verimliliği Analizi, Rüzgar Hava Kirleticilerinin Proje Alanına Etki Analizi ve Hava Kirliliği Analizi yapılmıştır. Bu sayede özellikle taş ocakları bölgesinden alana taşınan askıdaki partiküllerin CFD analizi ile konut yaşamına, insan ve doğal yaşama etkisi analiz edilmiştir.   

Hizmetler:

 • CFD Rüzgar Yaya Konforu Analizi

 • CFD Rüzgar Enerji Verimliliği Analizi

 • CFD Rüzgar Hava Kirleticilerinin Alana Etki Analizi 

 • LEED ND Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

 • Tasarım Aşaması Danışmanlığı

 • Enerji ve Günışığı Aydınlatma Modeli

 • Termal Konfor Analizi

Sultangazi Yeşil Şehircilik Projesi Günışığı ve Gölgelenme Analizi

Sertifika: LEED ND v4 

Konum: İstanbul, Türkiye 

Bina Sahibi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Mühendislik: ECOCITY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin LEED ND Sertifika hedefli Sultangazi Yeşil Şehircilik Projesi iş ortağımız KEYM ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Projede Türkiye'de Günışığı ve Gölgelenme Analizi yapılmıştır. Bu sayede özellikle blokların konumlarından kaynaklanan gölgelenme yüzdeleri, gölgelenen alan yüzdeleri, pencerelerin gölge alama değişkenleri, günışığının konutlara penetrasyon değerleri, açı kontrolleri, güneş kırıcıların enerji verimliliğine ve kamaşma konforuna etkileri analiz edilmiştir. Çalışmada yapılan analizler ile alanın enerji verimli olarak güneş oryantasyonuna sahip olması, yenilenebilir enerjiden projenin optimum seviyede faydalanabilmesi sağlanmıştır.   

Hizmetler:

 • Günışığı Analizleri

 • Gölgelenme Analizleri

 • LEED ND Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

 • Tasarım Aşaması Danışmanlığı

 • Enerji ve Günışığı Aydınlatma Modeli

 • Termal Konfor Analizi

TEPE - MESA Park Mozaik Konutları Yeşil Kampüsü

Sertifika: LEED Gold - New Construction v3 - Kampüs

Konum: Ankara, Türkiye 

Bina Sahibi: TEPE - Mesa Adi Ortaklığı

Mimar: Ali Osman Öztürk, A Tasarım

Proje Türkiye’nin ilk LEED Sertifikalı yeşil kampüsüdür. TEPE-MESA Park Mozaik Konutları projesi 885 konut ve 149.000 m2 olarak projelendirilmiş ve tamamlanmıştır. LEED® USGBC NC Gold sertifika alan kampüs Türkiye’de ilk defa açık alanlarda uygulana yeşil planlama ve kampüs kriterleri ile LEED Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Konsept tasarımından itibaren başlayarak yapıların yüksek performanslı enerji-su verimli olması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur. 

Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor değerlendirmesi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir. 

Hizmetler:

 • LEED Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

 • Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı

 • Enerji ve Günışığı Aydınlatma Modeli

 • Termal Konfor Analizi

 • Devreye Alma

İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Sertifika: LEED Silver - New Construction v3

Konum: İzmir, Türkiye

Bina Sahibi: TAV İnşaat

Mimar: Yakup Hazan

TAV inşaat tarafından yapılmış olan İzmir Adnan Menderes Hava Alanı Binası 135.000 m2 olarak projelendirilmiştir. LEED USGBC NC Silver sertifika alarak proje sonuçlanmıştır. Bina Türkiye’nin ilk LEED sertifikalı havaalanı olma özelliği taşımaktadır. Dünyadaki 10 sertifikalı havalimanından birisidir. Konsept tasarımından itibaren başlayarak binanın yüksek performanslı enerji-su verimli olması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Bina yağmursuyu ve gri su dönüşmü yapmaktadır ve %65 su verimlidir. Bina %45 enerji verimlidir. Aylık / Yıllık ısıtma- soğutma-aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimi, yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hesaplama hizmetleri verilmiştir. Günlük 30.000 yolcu kapasiteli olan bina düşük VOC içeriğine sahip malzemelerden inşa edilmiştir.

Hizmetler:

 • LEED Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

 • Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı

 • Enerji ve Günışığı Aydınlatma Modeli

 • Termal Konfor Analizi

 • Devreye Alma

Kuzu Effect Ankara

Sertifika: LEED Gold - New Construction v3

Konum: Ankara, Türkiye

Bina Sahibi: KUZU İnşaat

Mimar: Arolat Mimarlık, Emre AROLAT,

Kuzu Grup İnşaat Şirketinin Ankara Oran’a yapmış olduğu çoklu kullanım binasıdır. Konut, Loft daireler, ofisler ve AVM’den oluşmaktadır. Bina 197.000 m2 LEED® USGBC NC Gold sertifika hedefli olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina Türkiye’nin ilk LEED Gold sertifikalı karma kullanımlı binası olma özelliği taşıyacaktır. Konsept tasarımından itibaren başlayarak binanın yüksek performanslı enerji-su verimli olması konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur. Yapı kabuğu optimizasyon çalışmaları, saydam bileşen termal ve optik değerleri ve akustik performans değerleri hizmetleri, günışığı hesabı, kamaşma kontrolü ve görsel konfor hesapları, termal konfor analizi, mekan yüzeyleri ses yalıtım performansları, yenilenebilir enerji sistemleri, emisyon hesabı hizmetleri verilmiştir. 

Hizmetler:

 • LEED Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

 • Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı

 • Enerji ve Günışığı Aydınlatma Modeli

 • Termal Konfor Analizi

 • Devreye Alma

Türkiye Belediyeler Birliği Akademisi

Sertifika: LEED Gold - New Construction v3

Konum: Ankara, Türkiye

Bina Sahibi: Türkiye Belediyeler Birliği

Mimar: TÜMAŞ, Aytaç ÖZEN

Türkiye’nin ilk belediye akademisi LEED® Sertifikalı bir kampüs olacaktır. Kampüs içinde yer alacak olan tüm binalar için LEED® sertifikasyonu danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Binalar LEED® USGBC (United States Green Building Council) LEED for Schools ve NC sisteminde Gold sertifika seviyesini hedeflemektedir. Yüksek standartlı, enerji verimli eğitim binaları olarak kullanılacak proje, mevcut kullanılmış bir bina ve fabrika arazisini değerlendirmektedir. Binalar LEED for Schools kriterlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Binaların tüm enerji tüketen sistemleri yanında eğitim ekipmanları da LEED standartlarındadır. Yapının tüm malzeme seçimi eğitim kriterlerinde yapılmıştır. 

Proje tamamlandığında 64.500 m2 ve 119.400 m2 açık alana sahip olan, her gün 15.000 kişinin kullandığı bir kampüs olarak hizmet sunacaktır. 

Hizmetler:

 • LEED Sertifikası Danışmanlık Hizmetleri

 • Tasarım ve İnşaat Aşaması Danışmanlığı

 • Enerji ve Günışığı Aydınlatma Modeli

 • Termal Konfor Analizi

 • Devreye Alma

1 / 4

Please reload

bottom of page