• Murat DOĞRU

İnce Film Fotovoltaikler (PV Paneller) Yeşil Binalara Yeni Bir Vizyon Sunuyor

Ultra ince, oldukça hafif ve esnek form faktörü olan PV paneller yeşil binalara yepyeni bir bakış açısı kazandırıyor. Bir zamanlar sadece güneş enerjisi endüstrisinde hayal edilen yenilikler artık dünyada yüksek verimli, düşük maliyetli enerji üretme standardını oluşturdu. SoloPower Systems, neredeyse sınırsız alana özgü uygulamalara uyum sağlayan bir dizi ince film fotovoltaik güneş pili ile öncülük ediyor. Bu paneller esnek yapıları ile çatılara ve bina yüzeylerine çok daha kolay uygulanabiliyor.

Fotovoltaik veya PV, güneş enerjisi adı verilen elektronik cihazlar kullanılarak ışık enerjisinin elektriğe dönüştürülmesini ifade eder. Terim, elektrikle ilgili öncü çalışmalar yapan onsekizinci yüzyıl İtalyan bilim adamı Alessandro Volta'yı tanıyarak, voltaik ile kombine edilmiş Yunanca ışık, fotoğraflar kelimesinden kaynaklanmaktadır.

Tarihsel olarak, PV hücrelerinin ve modüllerinin üretim maliyetleri yüksekti, bu da güneş enerjisi maliyetinin geleneksel yöntemlerden üç ila beş kat daha pahalı olmasına neden oldu. SoloPower yeni bir çözüm geliştirdi ve çok önemli maliyet faktörüne hitap eden ve daha fazla güneş enerjisi kullanımına olanak tanıyan ürünler sunuyor.


Stratejik olarak önemli kaynaklar ve beyin gücü taahhüt ediyoruz ve boşluğu ortadan kaldırmak ve şebeke paritesine ulaşmak için hazırız.

İnce Paneller Çok Daha İyi

Yeni nesil güneş enerjisi alternatiflerini geliştirirken, daha ince bir profil çok önemlidir. Nedeni: bugün var olan güneş pillerinin çoğunluğu katı çoklu veya tek kristalli silikon (Si) gofretlerden yapılmasıdır. Tipik olarak 150 um kalınlığında gofretler, bir modüle entegre edilmeden önce birden fazla işlem adımı gerektirirler. Bu durumun aksine, ince film güneş pilleri elektrik üretmek için sadece 1-4 um kalınlığında bir yarı iletken malzeme tabakası kullanırlar. Bu nedenle daha az işlem ve daha az malzeme gerektirir. Bu maliyet tasarrufu sağlayan alternatifler, çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilmeleri için gofret tabanlı modüllere kıyasla bir başka önemli avantaj daha sunmaktadır.

İnce film güneş pilleri hafif, esnek yüzeyler kullanır, bu da onları binaya entegre fotovoltaikler gibi gelişmiş uygulamalar için ideal hale getirir. Dahası, hafif form faktörü nedeniyle, sistem dengesi (BOS) bileşenlerinin (montaj donanımı, kablolama, invertörler ve diğer elektronik donanımlar) maliyetleri diğer PV cihazlarından nispeten çok daha düşüktür.

En rekabetçi güneş pili çözümlerini sunmaya adanmış SoloPower, ince film PV'ler ailesi arasında en yüksek dönüşüm verimliliğine sahip CIGS tabanlı cihazlar üretmenin kritik zorluklarını hedeflemektedir. Bu tescilli yaklaşım, büyük ölçekli "fabrika tarzı" üretimi mümkün kılmak için kritik teknoloji, üretim ve maliyet avantajlarını içermektedir.

Daha ucuz güneş enerjisi elde etmek için esnek panel kullanımının çok kısa sürede artması beklenmektedir.

PV hücreleri, yarı iletkenler kullanılarak, fotonların enerjisini gürültü veya hava kirliliği olmadan elektriğe dönüştüren ışığı emen katmanlar olarak üretilir. Fotonlar hücreye saydam bir temas yoluyla girdiğinde, yarı iletken tarafından emilir ve böylece elektron deliği çiftleri oluşturulur. Cihazın gövdesindeki bir bağlantı, oluşturulan yük taşıyıcılarını ayıran ve toplayan elektrik alanını sağlar; bunlar daha sonra hücreye bağlı teller tarafından toplanır. Bir PV modülü oluşturmak için çoklu hücreler koruyucu bir pakette birbirine bağlanmıştır; birbirine bağlı modüller bir dizi oluşturur. BOS bileşenleri, çalışan bir PV sisteminin oluşturulmasındaki son adımdır.


Ticari üretim şu anda üç tip ince film güneş hücresine dayanmaktadır: amorf silikon (a-Si), kadmiyum tellür (CdTe) ve bakır indiyum galyum selenid (CIGS).


Mimarlar Bu Panelleri Tercih Edecek

Mimari açıdan düşünüldüğünde esnek paneller çok büyük avantajlara sahiptir. Bu avantajlar mimarın tasarımdaki yaklaşımına bağlı olarak ortaya çıkabilecektir. Ancak esnek güneş panellerinin bina formalarını değiştirme potansiyeli olduğu açıktır. Çünkü bu sistemlerin taşıyıcı konstrüksiyona değil doğrudan binaya bağlanması kolaydır. Güneşe doğru yönelmiş bina cepheleri ve çatı yüzeyleri kullanım için fırsatlar oluşturmaktadır. Bu panellerin hafif olması statik yükleri de azaltmaktadır. Metal aksamların rüzgar ve kış koşullarında deforme olması olasılığı da ortadan kalkmaktadır. Esnek paneller mimarların bina silüetindeki arayışlarına da cevap verebilmekte, aykırı silüetler vermemektedir. Tüm bu kolaylıkları esnek güneş panellerini kullanım yönünden mimarların tercihi haline getirecektir.Yeşil şehircilik ve iklim değişikliğine uyum Türkiye’nin de geleceğidir. İDEP İklim Değişikliği Eylem Planı, şehir sera gazı emisyonu hesaplaması, şehir sera gazı emisyonu azaltım politikaları, yeşil şehircilik, LEED for Cities yeşil sehir sertifikası ve düşük emisyonlu ulaşım projeleri gibi konular için türkiyenin tek çözüm merkezi olan ECOCITY ile çalışabilirsiniz.


Şehirler 2050 yılında dünya nüfusunun %80’ini barındıracaktır. Dünyadaki çevresel etkinin %70’inden şehirler sorumludur. Hayatın sürdürülebilir geleceğine inanıyorsak, iklim değişikliğine karşı vereceğimiz savaşı şehirlerde kazanmalıyız. ECOCITY Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Tasarım Merkezi, kentsel sürdürülebilirlik bilgisini her boyutta geliştirmeyi, sürdürülebilir politika ve teknolojilerin kentsel yaşam kalitesini nasıl artırabileceğini keşfetmeyi, planlamayı ve projelerle tasarlamayı amaçlamaktadır.

42 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör