top of page

 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE

DAYANIKLI ŞEHİRLEŞME

09

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞEHİRLERİN GELECEĞİDİR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ŞEHİRCİLİK

ECOCITY, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Tasarım Merkezi şehirlerin iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi konusunda araştırmalar ve çalışmalar yapmakta, İklim Değişikliği Eylem Planları konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hızlı şehirleşme ve artan insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazlarının artmasına neden olmaktadır. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğini doğurmaktadır. Tüm şehirler İklim Değişikliği Eylem Planlarını uluslararası normlara uygun olarak uzmanlar desteğinde hazırlamalı ve güncellemelidir.

İklim Değişikliğinin Şehirlere Etkileri 

 • Düzensiz yağışlar ve seller

 • Sıcaklık artışı ve kuraklık

 • Fırtına ve aşırı hava olayları

 • Deniz suyu seviyesinde yükselme

 • Şehirde yaşayan hayvan ve bitki türlerinin yok olması

 • İnsanların ve ekosistemlerin yaşam olanaklarının kalmamasıdır.

Tüm şehirlerin süratle iklim değişikliğine uyum sağlayacak olan önlemleri alması İklim Değişikliği Eylem Planları yapmaları ve uygulamaları gereklidir. Mevcut politikalar ile iklim değişikliğine adapte olmadan şehirlerde yaşamak zorlaşacak, sel ve kuraklık felaketleri yanında altyapı sistemlerinin yetersizliği nedeni ile yaşam kalitesi düşecektir. İklim Değişikliğine Adaptasyon Eylem Planları dayanıklı altyapılar ve düşük emisyonlu tüketim gibi konu başlıkları yanında, şehirleşmede de yeni bir planlama anlayışı getirmektedir. Bu planlama anlayışı yeşil yapılaşma kriterlerinin şehir planlarında belirlenmesi, iklim değişikliği adaptasyonu için gerekli olan tüm kararların ve  yapılması gereken tüm uygulamaların eyleme dönüştürülmesi anlamına gelmektedir. Yukarıda özetlenen kararlar, her şehir özelinde proje ekiplerince çalışılmalı ve tüm mekansal ve stratejik planlara yansıtılmalıdır.

İklim Değişikliği Eylem Planları Her Şehir İçin Özeldir​

ECOCITY, İklim Değişikliği Eylem Planını, sadece emisyon raporlaması ve azaltım politikası olarak değil, şehir genelindeki tüm planlarda yer alan konu başlıklarında yapılması gerekli uygulamaları, tarih hedefleri ile birlikte belirleyen bir plan olarak değerlendirmektedir. Eylem planında iklim değişikliği senaryoları ve şehirde beklenen iklim değişikliği etkileri ortaya konulmaktadır. Şehrin karbon emisyon projeksiyonu, azaltım ve uyum politikaları tüm sektörler için oluşturulmaktadır. İl genelinde ortaya çıkabilecek olan risk ve kırılganlıklar analiz edilmekte, iklimsel kırılganlık yanında, sektörel kırılganlıklar; 

 • Halk Sağlığı 

 • Arazi Kullanımı ve Yutak Potansiyeli

 • Ormancılık, Bio-Çeşitlilik, Tarım 

 • Katı ve Sıvı Atıklar 

 • Enerji Üretim ve Dağıtımı 

 • Ulaştırma ve Lojistik

 • Su Kaynakları

 • Kamu Altyapı Hizmetleri

 • Binalar

 • Ticaret, Turizm ve Sosyal Yapı

 • Sanayi Bazında ele alınmaktadır.

bottom of page