top of page

11 Ocak Cmt

|

Hotel Midi

LEED Egitim Programı - 11 Ocak 2020

Yeşil bina tasarımı, inşaatı ile ilgilenen profesyonellere ve öğrencilere yönelik eğitim programıdır. LEED® Accredited Professional "AP" olmak isteyenler için gerekli olan eğitim programı LEED® Green Associate / LEED Accredited Professional sınavına girmek isteyenler için hazırlık niteliğindedir.

Registration is closed for this event.
Got It
LEED Egitim Programı - 11 Ocak 2020
LEED Egitim Programı - 11 Ocak 2020

Time & Location

11 Oca 2020 09:00 – 18:00

Hotel Midi, Aziziye, Andrey Karlov Sokağı No:40, 06540 Çankaya/Ankara, Turkey

About the Event

LEED® Eğitim Programı İçeriğinde Sunulan Teknik Konu Başlıkları Nelerdir?

Merak ediyorsanız lütfen aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

Eğitim 3 LEED AP tarafından sunulmaktadır.

Eğitim programının içeriği aşağıda yer alan ana modüllerde sunulmaktadır. Takip eden bölümlerde eğitim programının içeriği ile ilgili bu konu başlıkları bulacaksınız.

Giriş

 • Yeşil, Çevre Dostu ve
 • Enerji Verimli Bina Kavramı
 • Dünyada yeşil bina kavramının ortaya çıkışı,
 • Küresel ısınma ve iklim değişikliği sorunları,
 • Kaynakların sürdürülebilir kullanımı,
 • Yaşam boyu maliyet analizi,
 • Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinin yapısı,
 • LEED kişisel akreditasyon seviyeleri,
 • LEED Kredi ağırlıklarının tespit metodolojisi,
 • Yeşil sertifikalı binaların enerji ve kaynak kullanımında sağladıkları tasarruflar,

LEED, USGBC ve GBCI kavramlarının içeriği ve Entegre planlama ve tasarım süreci

konu başlıkları 100 slaytlık bir sunumla görsel veriler ve örnekler eşliğinde anlatılmaktadır.

Bu bölümdeki temel amaç, katılımcılara LEED ve Yeşil Bina konuları ile ilgili genel bir farkındalık sağlamak, farklı disiplinlerden gelen katılımcılar için ortak bir dil oluşturmak ve yeşil binalarla ilgili tüm teknik konulara genel bir giriş yapmaktır.

Yeşil Binalarda İç Ortam Çevre Kalitesi ve Binalarda Sağlık Kavramı

 • Bütüncül tasarım ve planlama süreci
 • LEED Yeşil yerleşim yeri sertifikasyon sisteminin genel özellikleri ve felsefesi
 • Projelerde hassas arazilerin ve tehlike altındaki türlerinin korunması
 • Kent içinde yüksek öncelikli yerleşim alanlarının belirlenmesi ve projelerin doğru yerde konumlandırılması
 • Proje alanı yer seçimi kriterlerinde kentin yerleşik ve imarlı alanlarında yer seçmesinin yoğunluk ve temel hizmetlere yürüyerek erişim konusunda sağladığı avantajlar
 • Kaliteli ulaşım ve toplu taşıma olanaklarına erişimin sağlanması
 • Kent içinde bir ulaşım türü olarak bisiklet alternatifinin sunulması ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ile sağlanacak olan karbon emisyon azaltımı faydaları
 • Özel araç kullanımının ve karbon emisyonlarının düşürülmesi amacıyla otopark alanlarının azaltılması politikaları
 • Yeşil araçlar (elektrikli, hybrid) konusunun LEED ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerindeki tanımı ve projelerde teşvik edilmesi için uygulanması gereken politikalar

Konu başlıkları 112 slaytlık bir sunumla örnek projeler ve Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat ile ilişkilendirilerek anlatılmaktadır.

Bu modülde temel amaç, yeşil bina projelerinin yeşil yerleşim yeri sertifikalı alanlar içinde ya da kentin imarlı, gelişmiş bölgelerinde konumlandırılmasını sağlamaktır.

Entegre Planlama Süreci

Entegre planlama ve tasarım kriterlerinin yeşil bina sertifikasyon sistemlerine, standart planlama ve tasarım süreçlerinden farklı olarak getirdiği yenilik ve vizyon da katılımcılara aktarılan diğer bir konu başlığıdır. 17 Slayt eşliğinde aktarılmaktadır.

Yeşil Binalarda Su Verimliliği Kavramı

Eğitimin su verimliliği ile ilgili bu modülünde;

 • LEED V4/V4.1Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin su verimliliği konusuna yaklaşımı
 • Farklı su tipleri ve tanımlamaları (Gri su, siyah su, soğutma kulesi suyu, şebeke suyu, yağmur suyu, proses suyu vb)
 • Projelerde su tüketiminin azaltılması için izlenmesi gereken yöntemler
 • Bina dışı peyzaj alanlarında su kullanımının azaltılması için kullanılan yöntemler
 • Su verimli peyzaj tasarımı nasıl yapılmalıdır?
 • Bina içi su kullanımının azaltılması için kullanılan yöntemler
 • Bina seviyesinde tüketilen toplam su miktarının ölçülmesi
 • Yeşil binalarda su tüketiminin azaltılması ve tasarruf miktarlarının hesaplanması
 • Su tüketimi ile ilgili kullanılan temel standartlar ve ölçüm metodolojileri
 • Farklı projelerde bina tam zamanlı kullanıcı sayılarının hesaplanması

Konu başlıkları 50 slaytlık bir sunumla görsel veriler ve proje örnekleri eşliğinde anlatılmaktadır.

Bu modüldeki temel amaç, yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde su verimliliği konusunun sahip olduğu kritik önem nedeniyle, proje tasarımlarında entegre planlama ve tasarım ekiplerinin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Projenin yer seçim aşamasından başlayarak projede yaşayanların su talebini azaltmak ve bu tasarrufu sağlamak amacıyla bina içi ve dışında su tüketimini düşürmek ve bunu da ölçümlemek gereklilikleri bu modülde verilmektedir.

Yerleşim ve Ulaşım Kavramı

 • LEED Yeşil yerleşim yeri sertifikasyon sisteminin genel özellikleri ve felsefesi
 • Projelerde hassas arazilerin ve tehlike altındaki türlerinin korunması
 • Kent içinde yüksek öncelikli yerleşim alanlarının belirlenmesi ve projelerin doğru yerde konumlandırılması
 • Proje alanı yer seçimi kriterlerinde kentin yerleşik ve imarlı alanlarında yer seçmesinin yoğunluk ve temel hizmetlere yürüyerek erişim konusunda sağladığı avantajlar
 • Kaliteli ulaşım ve toplu taşıma olanaklarına erişimin sağlanması
 • Kent içinde bir ulaşım türü olarak bisiklet alternatifinin sunulması ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ile sağlanacak olan karbon emisyon azaltımı faydaları
 • Özel araç kullanımının ve karbon emisyonlarının düşürülmesi amacıyla otopark alanlarının azaltılması politikaları
 • Yeşil araçlar (elektrikli, hybrid) konusunun LEED ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerindeki tanımı ve projelerde teşvik edilmesi için uygulanması gereken politikalar

Konu başlıkları 54 slaytlık bir sunumla örnek projeler ve Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat ile ilişkilendirilerek anlatılmaktadır. Bu modülde temel amaç, yeşil bina projelerinin yeşil yerleşim yeri sertifikalı alanlar içinde ya da kentin imarlı, gelişmiş bölgelerinde konumlandırılmasını sağlamaktır. Entegre planlama ve tasarım kriterlerinin yeşil bina sertifikasyon sistemlerine, standart planlama ve tasarım süreçlerinden farklı olarak getirdiği yenilik ve vizyon da katılımcılara aktarılan diğer bir konu başlığıdır.

Yeşil Binalarda Sürdürülebilir Araziler Kavramı

Eğitimin arazi verimliliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili bu modülünde;

 • İnşaat kirliliğinin önlenmesi için alınması gereken tedbirler, erozyon ve sedimantasyon kontrol planının yapılması ve uygulanması gereklilikleri
 • Projeye başlamadan önce projenin fonksiyon ve niteliği doğrultusunda, arazide yapılması gereken çevre etütlerinin niteliği ve çevresel değerlendirme analizlerinin kapsamı
 • Proje geliştirilecek olan alanlarda doğal yaşamın korunması, geliştirilmesi ve açık alanların arttırılması için izlenmesi gereken politikalar
 • Yeşil bina ve yerleşim yeri sertifikasyon sistemlerinde açık alan kavramına genel bakış, açık alan ve yeşil alan tanımları
 • Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde yağmur suyunun miktar ve kalite yönetimi konularının tanımı ve projelerde uygulanan politikalar
 • Isı Adası Etkisi kavramının tanımı ve yeşil bina sertifikasyon sistemlerindeki yeri ve önemi
 • Kentlerde Isı Adası Etkisinin yol açtığı problemler ve enerji verimliliğine olan etkilerinin tartışılması
 • Yeşil bina sertifikasyon sistemlerine ısı adası etkisi azaltma metodolojileri, bina ve bina dışı alanlarda yapılacak olan uygulamalar
 • Işık Kirliliği kavramının genel tanımı, kapsamı ve kentlerde yarattığı çevresel ve enerji verimliliği ile ilgili olumsuz sonuçlar
 • Yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde ışık kirliliğini azaltma metodolojileri ve kullanılan uluslararası standartların kapsam ve içeriği,

Konu başlıkları 68 slaytlık bir sunumla ve proje uygulamaları ve örneklerle beraber anlatılmaktadır. Bu modülde temel amaç yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde alınacak olan planlama ve tasarım kararlarının enerji verimliliğine olan direk ve dolaylı etkilerinin katılımcılara aktarılması ve projenin başlangıç aşamalarında arazinin doğru yer seçimi kriterleri dikkate alınarak planlama yapıldığında pek çok enerji problematiğinin de oluşmadan çözülebileceğinin yollarını göstermektir.

Yeşil Binalarda Enerji Verimliliği Kavramı

 • Bina enerji sistemlerinin temel ve gelişmiş devreye alma işlemleri (commissioning) içerik ve yöntemleri
 • Projelerin sertifika alabilmesi için gerekli olan enerji performansı ve bu performansın hesaplanabilmesi için yapılması gereken ASHRAE 90.1’e uygun enerji modellemesinin kapsam ve niteliği, yüksek enerji verimlilik oranlarının sağlanabilmesi için bina seviyesinde anlamlı bölümlerde enerji ölçümü yapılması stratejileri
 • İklim değişikliğine olan olumsuz etkileri nedeniyle dünya genelinde soğutma sistemlerinde kullanılan soğutucu akışkanlarının niteliği ve sağlaması gereken uluslararası standartlar
 • Projelerin yüksek seviyelerdeki enerji verimliliği oranlarının sağlayacağı avantajlar ve küresel ısınmaya olan olumlu katkıları
 • LEED sertifikasyon sisteminde bina seviyesinde gelişmiş ve ileri seviyede bir enerji ölçümünün gerekliliği ve uygulama stratejileri
 • Yeşil binalarda kullanılacak olan enerji sistemlerinin talebe duyarlı bir şekilde tasarlanması, projelerde enerji ihtiyacı ve kullanım kapasitelerinin doğru olarak hesaplanması, enerji sistemlerinin verimlilik ve kapasitelerinin buna göre belirlenmesi
 • Küresel ısınma ve iklim değişikliğini tersine çevirmek için fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelme ve projelerde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi
 • Yeşil binalarda yeşil enerji ve karbon sertifikası konularının hangi anlamlara geldiğinin belirlenmesi ve projelerde yerine getirilmesi gereken koşullar

Konu başlıkları 85 slaytlık bir sunumla ve proje görselleri eşliğinde katılımcılara aktarılmaktadır. Bu modülde temel amaç, enerji verimliliği, küresel ısınma ve iklim değişikliği konuları arasındaki yakın ilişkinin ortaya konulması ve yeşil bina projelerinde yapılacak olan temel uygulamalarla enerji modellemesinde yüksek enerji verimlilik rakamlarının yakalanabilecek olduğunun gösterilmesidir.

vizyon da katılımcılara aktarılan diğer bir konu başlığıdır.

Yeşil Binalarda Sürdürülebilir Malzeme ve Kaynak Kullanımı

 • Yeşil binalarda geri dönüşüm konusu tanımı, kasam ve önemi,
 • Projelerde inşaat aşamasında geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirilmesi
 • Yeşil bina projelerinde inşaat ve yıkım atık yönetim planı hazırlanması ve uygulanması
 • Yeşil binaların bina yaşam döngüsü analizi yapılması ve çevresel etkilerinin azaltılması,
 • Yeşil binalarda ürün beyanları-EPD (Environmental Product Declaration) yapılması konusu kapsa, içerik ve uyulması gereken uluslararası standartlar
 • Yeşil binalarda ürün beyanlarının yapılması ve hammaddelerin kaynağının belirtilmesi
 • Yeşil binalarda kullanılan malzemelerin geri dönüşümlü içeriklerinin tespit edilmesi bina toplam geri dönüşüm içerik oranı
 • Yeşil binalarda inşaat ve yıkım atık yönetim planının hazırlanması ve uygulanması

Konu başlıkları 50 slaytla kapsamlı bir şekilde anlatılmakta ve dünyada konuyla ilgili tüm referans standartlara değinilmektedir.

Amaç, yeşil binalarda binanın yer seçim aşamasından ekonomik ömrünü tamamlayana kadar çevreye verdiği tüm etkilerin yaşam döngüsü analizi ile ölçülebileceği ve bu döngü içinde sürdürülebilir malzeme ve kaynakların kullanılmasının ve bu kaynakların mümkün olan en yüksek seviyede geri dönüştürülmesinin gerekli olduğunun katılımcılara aktarılmasıdır.

Yeşil Binalar'da İnovasyon ve Bölgesel Öncelikler

 • Yeşil Bina Projelerinde inovasyon konusu nedir?
 • Yeşil Binalarda geçmişte ne gibi inovasyon konuları uygulanmıştır
 • İnovasyon kredi başlıklarına başvurmak için ne gibi standartlar aranmaktadır.
 • Neden bölgesel öncelikler değişkendir?
 • Dünyadaki farklı bölgelerde nasıl bölgesel öncelikler uygulanıyor?

Konu başlıkları 25 slayt eşliğinde aktarılmaktadır.

LEED Sınavı ve Gereksinimleri

 • LEED Green Associate Sınavına nasıl hazırlanmalıyız?
 • LEED Accredited Professional (Akredite profesyonel LEED AP) sınavına nasıl hazırlanmalıyız?
 • Kimliklerin korunması için eğitime ve aktivitelere nasıl devam edilmelidir?
 • Örnek sorular ve bunlara hangi tekniklerle, nasıl çalışmalıyız?
 • Sınav ücretleri, yeri ve zamanının planlanması, başarı için doğru seçimler nasıl yapılır?
 • Adaylar arası etkileşim ve paylaşım nasıl olmalıdır?
 • Staj nasıl yapılır ve belgesi nasıl alınır?
 • Rehberler nasıl kullanılmalıdır? konuları aktarılmaktadır.

Share This Event

bottom of page