top of page

BİNA VE ŞEHİR

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

VE ENERJİ MODELİ

Enerji Verimliliği Yaklaşımı

Günümüz teknolojisinde bina ve şehircilik projelerinde inşaata başlamadan önce ne kadar enerji faturası ödeyeceğinizi bilebilirsiniz. Bu bilgiler enerji modellemesi ve etütleri yapılarak sağlanmaktadır. ECOCITY, bilgisayar simülasyonuna dayalı enerji modellemesi hizmetini binalar, mahalleler ve şehirler için sunmaktadır. Proje alanının enerji harcamalarının ne kadar olacağı, daha proje tasarım aşamasında iken ortaya koyulabilmektedir.

Bu veriler ışığında bina ve şehir projelerinde yenilenebilir enerji ihtiyacı, yenilenebilir enerji kaynak alanları, enerji altyapısı ihtiyacı, ısı geri kazanımı ve benzeri bir çok yeşil şehircilik teknolojisi proje bazında uygulanabilmektedir. Yeni veya varolan binalar ve şehir alanlarındaki enerji tasarruf imkanları analiz edilerek en uygun çözümler seçilebilmektedir. Proje alanlarının bulunduğu yerdeki iklim şartları, elektro-mekanik sistemler, proje alanına yüklenen fonksiyonlar, bina dış kabuk performansları, proje alanının kullanıcılarının sayısı gibi birçok değişken kullanılarak yapılan bilgisayar simülasyonu sonucunda proje alanında yapılabilecek değişiklikler yapılmadan önce sonuçlarını görmek mümkün olmaktadır.

ECOCITY, ASHRAE 90.1 standardı ile kıyaslamalı modelleme hizmeti de sunmaktadır. Bina enerji modeli yardımı ile bina enerji verimliliği proje aşamasından itibaren belirlenebilmekte, mahalle enerji verimliliği modellemesi ile kentsel dönüşüm alanlarının enerji problematiği ortaya koyulabilmektedir. Ayrıca, mevcut binalar ve yapı adaları için de yine enerji modeli yardımı ile mevcut durum analizleri yapılmakta, iyileştirme önerileri için fizibilite çalışmaları raporlanmaktadır.

Enerji Verimli Yeşil Şehir Planlaması

Şehirlerde enerji verimliliği çalışması yapılmadan şehir emisyonlarının düşürülmesi, iklim değişikliğine uyum sağlanması ve planların gerçekçi olması sağlanamamaktadır. Bu nedenle enerji verimliliği etütleri ve modelleme çalışmaları yeşil şehir planlamasının çok önemli bir verisidir.  

Enerji verimliliği ve enerji verimli uygulamaları konusunda çalışmalar yapılmadan projelerin enerji verimli olması mümkün değildir. Bina enerji verimliliği sadece yapıların enerji verimli ekipmanlar kullanılması değildir. Güneş oryantasyonu, uygun yalıtım malzemesi ve cam seçimi, mahalle ısıtma ve soğutma sistemleri, uygun gölgelendirme elemanları seçimli, uygun SRI değerinde çatı ve zemin malzemesi seçimi, enerji verimliliği uygulamaları (ısı pompaları vb) yanında uygun bina otomasyonu, işletme planı ve devreye alma gibi birçok konu başlığını içermektedir. Çok boyutlu enerji verimliliği yaklaşımı ile yapılarda %25-60 oranında enerji verimliliği performanslarını elde etmek mümkündür.

Bunlara ilave olarak, projelerde işletme giderleri arasında en önemli kalemlerden birisi olan su verimliliği de aslında bir enerji sorunsalıdır ve proje alanlarında %40 ila %60 su verimliliği rakamları elde edilebilmektedir. Ölçüm ve doğrulama planları, devreye alma planları ve işletme planları projeler için oluşturulduğunda sürdürülebilir enerji verimliliği elde edilebilmektedir.

 

ECOCITY, çağımızın en önemli sorunsallarından birisi olan enerji verimliliği konusunda bina, mahalle ve kent ölçeğinde araştırmalar, projeler ve uygulamalar gerçekleştirmektedir. 

bottom of page