top of page

05

ARAŞTIRMA MERKEZİ

Biz Kimiz?

ECOCITY Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Tasarım Merkezi, kentsel sürdürülebilirlik bilgisini her boyutta geliştirmeyi, sürdürülebilir politika ve teknolojilerin kentsel yaşam kalitesini nasıl artırabileceğini keşfetmeyi, planlamayı ve projelerle tasarlamayı amaçlamaktadır.

ECOCITY’nin bir araştırma merkezi olarak çalışmasının temel nedeni sürdürülebilir şehirleşmenin disiplinler arası bir çalışma ile araştırmasının ve uygulamasının gerçekleşebileceğine inanmış olmasıdır. Şehirler 2050 yılında dünya nüfusunun %80’ini barındıracaktır. Dünyadaki çevresel etkinin şu an için %70’inden şehirler sorumludur. Yaşamın sürdürülebilir geleceğine inanıyorsak, iklim değişikliğine karşı vereceğimiz savaşı şehirlerde kazanmalıyız.

Merkezin Misyonu

Sürdürülebilir bir kentsel kalkınma olmadan ülkelerin kalkınması mümkün değildir. Sürdürülebilir bir kentsel kalkınma bir çok farklı disiplinden uzmanlıkların bir araya gelmesi ile araştırılabilir, planlanabilir, tasarlanabilir ve uygulanabilir.

ECOCITY, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim veTasarım Merkezi farklı disiplinlerden mentörleri bir araya getiren bir platform olarak, Türkiye ve yurt dışında, sürdürülebilir kentsel gelişmeyi gerçekleştirmeyi, merkezi ve yerel devlet kurumlarına, akademiye ve özel sektöre araştırmalar yaparak sürdürülebilir kentsel gelişime katkı sağlamayı, projeler ile uygulamalar yapmayı misyon olarak benimsemiştir.

Merkezin Vizyonu

Sürdürülebilir kentlerin ve proje alanlarının gelişmesi, binaların, altyapıların ve şehirlerin sürdürülebilir kriterlere göre tasarlanıp, yapılmasını sağlamaya liderlik yapmaktır. Sürdürülebilirlik yaptığımız araştırmaların ana fikridir. Enerji verimliliği, çevreye duyarlı malzemelerin üretilmesi, yeşil şehirlerin ve kentsel dönüşümlerin oluşturulması vizyonumuzdur.

 

ECOCITY'nin vizyonu insana ve doğaya saygılı yeşil binalar ve yerleşkeler yaratarak dünyamızın daha yaşanabilir olmasını sağlamak ve bu şekilde topluma katkı sağlamaktır.

• Sürdürülebilir

• Ekonomik

• Doğaya Saygılı bir çevre hedefliyoruz.

05

Şehirler 2050 yılında dünya nüfusunun %80’ini barındıracaktır. Dünyadaki çevresel etkinin %70’inden şehirler sorumludur. Yaşamın sürdürülebilir geleceğine inanıyorsak, iklim değişikliğine karşı vereceğimiz savaşı şehirlerde kazanmalıyız.

ECOCITY Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Tasarım Merkezi, kentsel sürdürülebilirlik bilgisini her boyutta geliştirmeyi, sürdürülebilir politika ve teknolojilerin kentsel yaşam kalitesini nasıl artırabileceğini keşfetmeyi, planlamayı ve projelerle tasarlamayı amaçlamaktadır.

bottom of page