top of page

BİNA ENEJİ MODELİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

SERVICES

BİNA ENERJİ MODELİ

ECOCITY, LEED ve benzeri Yeşil Bina Sertifikaları için bir zorunluluk olan Bina Enerji Modellemesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Günümüz teknolojisinde inşaata başlamadan önce ne kadar enerji faturası ödeyeceğinizi bilebilirsiniz. Bu bilgiler enerji modellemesi simüle edilerek sağlanmaktadır. ECOCITY bilgisayar simülasyonuna dayalı enerji modellemesi hizmeti sunmaktadır ve bunun sayesinde bina aylık enerji harcamalarının ne kadar olacağını, daha bina tasarım aşamasında iken ortaya çıkmaktadır.

Yeni veya varolan binalardaki enerji tasarruf imkanları analiz edilerek en uygun çözümler seçilebilmektedir. Binanın bulunduğu yerdeki iklim şartları, binaya ait elektro-mekanik sistemler, binanın fonksiyonu, bina dış kabuk performansı, bina kullanıcılarının sayısı gibi birçok değişken kullanılarak yapılan bilgisayar simülasyonu sonucunda bina tasarımı üzerinde yapılabilecek değişiklikler yapılmadan önce sonuçlarını görmek mümkün olmaktadır. ECOCITY, LEED sertifikası almak isteyen yatırımcılara ASHRAE 90.1 standardı ile kıyaslamalı modelleme hizmeti sunmaktadır.

Bina enerji modeli yardımı ile bina enerji verimliliği proje aşamasından itibaren belirlenebilmektedir. Mevcut binalar için de yine enerji modeli yardımı ile mevcut durum analizleri yapılmakta, iyileştirme önerileri için fizibilite çalışmaları raporlanmaktadır. Bu konu ile ilgili detaylı bilgileri aşağıada bulacaksınız.

BİNA ENERJİ VERİMLİLİGİ

ECOCITY Yeşil Binalar, Sıfır Enerji Binalar veya enerji verimli olma hedefinde olan tüm yapılar için bina enerji sistemleri verimliliği için hizmetler sunmaktadır. Özellikle, Yap İşlet ve Devret modeli ile yapılacak olan yapıların enerji ve su verimliliği, yatırımların geri dönüş süresini kısaltmakta ve fizibiliteleri daha başarılı kılmaktadır.

Yeşil Bina danışmanlık hizmetlerimiz bina enerji modellemesi yanında enerji verimli uygulamalar konusunda tüm danışmanlık başlıklarını içermektedir. Bina enerji verimliliği sadece yapıların enerji verimli ekipmanlar kullanması değildir. Bina güneş oryantasyonu, uygun yalıtım malzemesi ve cam seçimi, uygun gölgelendirme elemanları seçimli, uygun SRI değerinde çatı malzemesi seçimi enerji verimliliği uygulamaları (ısı pompaları vb) yanında uygun bina otomasyonu, işletme planı ve devreye alma gibi birçok konu başlığını içermektedir. Çok boyutlu enerji verimliliği yaklaşımız ile yapılarda %25-40 enerji verimliliği performanslarını elde ediyoruz.

 

Ayrıca, binanın işletme giderleri arasında en önemli kalemlerden birisi olan su verimliliği de aslında bir enerji sorunsalıdır ve verdiğimiz danışmanlık ile yapılarda %40-60 su verimliliği rakamlarını elde edilmektedir.

Bina işletme giderlerinin düşürülmesi için ölçüm ve doğrulama planları, devreye alma planları ve işletme planları oluşturuyoruz. Bu işletme yaklaşımı sürekli bir bina işletme performası ölçüm ve değerlendirme metodolojisi içermektedir. Bu sayede yapıların ilk günkü enerji ve su verimliliği performaslarının zaman içinde düşmemesi aksine artmasını sağlayan bir işletme yaklaşımı sunuyoruz.

Günümüz teknolojisinde inşaata başlamadan önce ne kadar enerji faturası ödeyeceğinizi bilebilirsiniz. Bu bilgiler enerji modellemesi simüle edilerek sağlanmaktadır. LEED yeşil bina sertifika sistemi bina ve sertifika türüne bağlı olarak genellikle enerji modellemesi istemektedir. ECOCITY bilgisayar simülasyonuna dayalı enerji modellemesi hizmeti sunmaktadır ve bunun sayesinde bina aylık enerji harcamalarının ne kadar olacağını, daha bina tasarım aşamasında iken ortaya çıkmaktadır. Yeni veya varolan binalardaki enerji tasarruf imkanları analiz edilerek en uygun çözümler seçilebilmektedir. Binanın bulunduğu yerdeki iklim şartları, binaya ait elektro-mekanik sistemler, binanın fonksiyonu, bina dış kabuk performansı, bina kullanıcılarının sayısı gibi birçok değişken kullanılarak yapılan bilgisayar simülasyonu sonucunda bina tasarımı üzerinde yapılabilecek değişiklikler yapılmadan önce sonuçlarını görmek mümkün olmaktadır. ECOCITY, LEED sertifikası almak isteyen yatırımcılara ASHRAE 90.1 standardı ile kıyaslamalı modelleme hizmeti sunmaktadır.

bottom of page