top of page

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞİM VE TASARIM MERKEZİ

Şehirler 2050 yılında dünya nüfusunun %80’ini barındıracak. Dünyadaki çevresel etkinin %70’inden şehirler sorumlu. Yaşamın sürdürülebilir geleceğine inanıyorsak, iklim değişikliğine karşı vereceğimiz savaşı şehirlerde kazanmalıyız.

ECOCITY Sürdürülebilir Kentsel Gelişim ve Tasarım Merkezi, kentsel sürdürülebilirlik bilgisini her boyutta geliştirmeyi, sürdürülebilir politika ve teknolojilerin kentsel yaşam kalitesini nasıl artırabileceğini keşfetmeyi, planlamayı ve projelerle tasarlamayı amaçlamaktadır.

01

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRCİLİK

İklim değişikliği, şehirlerde düzensiz yağışlara ve sellere, kuraklığa, şehir ekolojisinin bozulmasına, türlerin yok olmasına, insanların şehirlerde daha zor koşullarda yaşamasına neden olmaktadır. Şehri oluşturan tüm sistemlerin iklim değişikliğine karşı dirençlerinin arttırılması gereklidir.

Hızlı şehirleşme ve artan insan faaliyetleri atmosfere salınan sera gazlarının artmasına neden olmaktadır.

Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğini doğurmaktadır. Şehirler, yeşil şehircilik için Şehir Sera Gazı Emisyonları Envanterini uluslararası normlara uygun olarak hazırlatmalıdır.

LEED for Cities Yeşil Şehir Sertifikası şehirlerin yeşil performansını ölçmek ve karşılaştırmak için küresel bir araç olarak tasarlanmıştır. Sosyal, ekonomik ve çevresel koşulların performansını planlamak, tasarlamak, ölçmek ve yönetmek için rehber ve aynı zamanda bir ölçüm aracıdır.

Türkiye ve gelişmekte olan bölge ülkelerinin en önemli şehircilik konusu daha sağlıklı, daha enerji verimli ve daha çevreci yerleşim yerleri inşa edilmesidir. Kentsel dönüşümde şehre özgün, iklime dayanıklı, daha sürdürülebilir yeşil planlama yaklaşımları uygulanmalıdır.

Şehirler iklim değişikliğine dirençli olarak yeşil şehircilik ilkeleri ile planlanırken hayati konu başlıklarından birisi kültürel mirasın planlamadaki yeri ve şehrin geleceğindeki varlığıdır. Kültürel mirasın yeşil planlama ile yaşatılması şehirlerin gelecek yüzyıldaki en önemli gerekliliğidir.

İklim değişikliği ile gerçekçi olarak mücadele etmek için şehir iklimi klimatoloji çalışması yapılması gereklidir. Isı adası etkisi dahil olmak üzere, şehrin iklim durumu ve geleceği çalışılmalı, mevcut olan tüm sistemlerinin iklim değişikliğine karşı dayanıklı hale getirilmelidir.

02

ŞEHİR ALTYAPI SİSTEMLERİ VE YEŞİL BİNALAR

Altyapı sistemleri çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye önemli oranda etki yapmaktadır. Başlıcaları, yol, köprü, tünel, raylı sistemler, kentsel ulaşım, baraj, boru hattı, enerji tesisleri olan altyapı sistemlerinin, iklime dayanıklı, çevreye duyarlı, ekonomik ve sağlıklı olması için gerekliliktir.

Altyapı sistemleri çevreye, insan sağlığına ve ekonomiye önemli oranda etki yapmaktadır. Başlıcaları, yol, köprü, tünel, raylı sistemler, kentsel ulaşım, baraj, boru hattı, enerji tesisleri olan altyapı sistemlerinin, iklime dayanıklı, çevreye duyarlı, ekonomik ve sağlıklı olması için gerekliliktir.

Sürdürülebilir Ulaşım Planlaması

Yaya ve Bisiklet Ulaşımı Planlaması

Alternatif Yakıtlı Araçlar Planlaması

Akıllı Kentsel Ulaşım Teknolojileri

Yağmursuyu Hasadı ve Yönetimi

Temiz Suya Erişim

Arıtma Sistemleri

Akıllı Su Yönetimi Sistemleri

Su Verimli Yeşil Alan Projeleri

Şehir Sera Gazı Emisyon Envanteri

Şehir Enerji Verimliliği

Yenilenebilir Enerji Uygulamaları

Akıllı Enerji Dağıtım Sistemleri

Bina Enerji Verimliliği

DOĞAL SİSTEMLER VE YAŞAM KALİTESİ

03

Ekosistem ve Ekolojik Çeşitlilik

Çevre Dostu Yeşil Alanlar ve

SITES Sertifikası

Kentsel Tarım ve Topluluk Bahçeleri

Şehir Işık Kirliliği

Şehir Hava Kirliliği

Şehir Isı Adası Etkisi Ölçümü ve Planlaması

Şehir Sağlığı Yönetimi

Sosyo-Ekonomik Sürdürülebilirlik

Çevresel Adalet

Çevre Hukuku

Sürdürülebilirlik Mevzuatı

Yasa ve Politika Danışmanlığı

Dünyada yer alan finansman kaynakları sürdürülebilir bir çevre için destek sağlamaktadır. Buna ilave olarak tüm projeler sürdürülebilirliklerini finansman kaynakları ile de gerçekleştirmeli, yeni yaklaşımlar içeren sürdürülebilir finansman kaynakları oluşturmalıdır.

Küresel ısınmayı +2 derecenin altında tutabilmek için en fazla 810 milyar ton emisyon salınımı yapabiliriz. Mevcut emisyon salınım hızımızla 20 yıl sonra bu miktarı tüketeceğiz. Uygulanan yöntemler yetersiz, karbon emisyonlarını azaltıyor olsa bile tersine çeviremiyor. Atmosferdeki CO2 seviyesini azaltmak için, sürdürülebilir şehirleri planlamak bir seçenek değil bir zorunluluktur. 

Murat DOĞRU 

ECOCITY Başkanı

bottom of page